Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Τις αποδοχές του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) για τα Προγρ/τα εξειδ/νης εκπ/κής υποστ/ξης θα εκκαθαρίζει ο εκάστοτε Δντής Π/Θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Τις αποδοχές του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) για τα Προγρ/τα εξειδ/νης εκπ/κής υποστ/ξης θα εκκαθαρίζει ο εκάστοτε Δντής Π/Θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του esos,  με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ορίζεται  ο  Διευθυντής της  εκάστοτε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και εκκαθαριστής των αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που απασχολείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης» των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από την υπογραφή της παρούσας έως και τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

Πηγή: http://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου