Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Αν λυνόταν το πρόβλημα των λιστών αναμονής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ της Αττικής με την πρόβλεψη του σ/ν να εκδίδεται γνωμάτευση σε 45 ημέρες, τότε αυτοί που ζητούν ίδρυση ΚΕ.Δ.Δ.Υ ανά Δήμο δεν ξέρουν τι τους γίνεται.Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση στη βουλή έχουμε την εξής πρόβλεψη:

"Στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών(45) από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη."

Ενώ στο σχέδιο που εδόθη για Διαβούλευση η πρόβλεψη ήταν:

"Στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός διμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη."

 Μα αν ήταν με μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι απλά, να λυνόταν το σημαντικότατο πρόβλημα των λιστών αναμονής που έχουν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ της Αττικής(κατα κύριο λόγο), τότε κακώς που άλλαξε το δίμηνο της Διαβούλευσης σε 45 ημέρες. Έπρεπε να γίνει 15θήμερο...ή και 7ήμερο...

Κατά τα λοιπά εντοπίσαμε στο κατατεθέν-σήμερα- για ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου  και κάποιες αλλαγές στα Μαθήματα των Λυκείων σε σχέση με το σχέδιο που δόθηκε για Διαβούλευση:

Μάθημα Πληροφορικής
2 ώρες στη Γ Λυκείου "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Μάθημα Θρησκευτικών
1 ώρα σε Α, Β, Γ ΕΠΑΛ –Στο σχέδιο Διαβούλευσης υπήρχε  1 ώρα μόνο στην Α ΕΠΑΛ

Μάθημα Ερευνητικής Εργασίας ("Project")
1 ώρα στη Β Γενικού Λυκείου από 2 ώρες στο σχέδιο Διαβούλευσης

Βασίλης Βούγιας
29/8/2013

1 σχόλιο:

  1. Αυτό το με ένα νόμο κι ένα άρθρο θα διαγράψουμε το χρέος, άρχισε βλέπω να το αντιγράφει και η κυβέρνηση...

    ΑπάντησηΔιαγραφή