Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

"Αναβάθμιση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο νέο σ/ν - Σημαντική και η μετατροπή των ΤΕΕ Ε.Α. Α' βαθμίδας σε ΕΕΓ και των ΤΕΕ Β' βαθμίδας σε ειδικά ΕΠΑΛ"
Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Mε τα προβλεπόμενα στο νέο ν/σ Ε.Α. οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ μετά από 6 τάξεις, θα παίρνουν πλέον πτυχίο με δικαιώματα τέτοια ώστε θα τους επιτρέπεται να εγγραφούν στα ΣΕΚ Ε.Α. τα οποία μπορούν να λειτουργούν και μέσα στα ΕΕΕΕΚ έχοντας 3 τάξεις (με τη μαθητεία). Έτσι ο συνολικός χρόνος φοίτησης για όσους μαθητές δύνανται να φοιτήσουν και στα ΣΕΚ Ε.Α. θα είναι 9 από 8 που ήταν σήμερα ενώ θα λαμβάνουν τελικά πτυχίο ανώτερου επιπέδου κατά 2 βαθμίδες με ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι μαθητές αυτοί είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος των μαθητών που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ και ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αλλά και ένα άλλο μέρος μαθητών που φοιτούν μεν στα ΕΕΕΕΚ, είναι όμως μαθητές που έπρεπε να φοιτούν στα ΤΕΕ Ε.Α. αλλά λόγω έλλειψης της δομής αυτής (υπάρχουν 3πλάσια περίπου ΕΕΕΕΚ από τα ΤΕΕ Ε.Α. καθώς στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος δεν υπάρχουν ΤΕΕ Ε.Α. αλλά μόνον ΕΕΕΕΚ) βρίσκονται αναγκαστικά να φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ!
 
Τόσο η αναβάθμιση των ΕΕΕΕΚ, η ουσιαστική τους διδακτική διαβάθμιση όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις αποτελούν μεγάλη τομή για τα σχολεία αυτά.
 
Σημαντική είναι και η μετατροπή των ΤΕΕ Ε.Α. Α' βαθμίδας σε ΕΕΓ και των ΤΕΕ Β' βαθμίδας σε ειδικά ΕΠΑΛ κάτι που οριζόνταν στον 3699/2008 αλλά ουδέποτε έγινε η σχετική Υ.Α.
 
Θα επανέλθουμε με οριστική έκθεση πάνω σε όλα τα θέματα Ε.Α. που επιμελείται ο νέος νόμος όταν ολοκληρωθούν και κατατεθούν και οι τυχόν τροποποιήσεις/τροπολογίες κλπ διατάξεις.

Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου