Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Στις 5/9 θα παρουσιασθούν οι εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης ΠΕ70/ΠΕ60 που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &   Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μαρούσι, 29-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 119121/Δ1

ΘΕΜΑ: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με δεδομένο ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις αποσπάσεις τους τη Δευτέρα 2-9-2013 και την Τρίτη 3-9-2013, επειδή οι κλάδοι αυτοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των μετατάξεων, οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
  3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
  5. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε.
Τμήμα Γ’
  
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ----- Βαθμός Προτερ. Μαρούσι, 29-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 119121/Δ1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr e-mail : ppe3@minedu.gov.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Μπουζιάνη: 210-3442335 Δ. Κυπαρίσσης: 210-3442167 ΠΡΟΣ: Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης ΘΕΜΑ: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους Όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με δεδομένο ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις αποσπάσεις τους τη Δευτέρα 2-9-2013 και την Τρίτη 3-9-2013, επειδή οι κλάδοι αυτοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των μετατάξεων, οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ’ Διαβάστε περισσότερα: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ----- Βαθμός Προτερ. Μαρούσι, 29-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 119121/Δ1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr e-mail : ppe3@minedu.gov.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Μπουζιάνη: 210-3442335 Δ. Κυπαρίσσης: 210-3442167 ΠΡΟΣ: Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης ΘΕΜΑ: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους Όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με δεδομένο ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις αποσπάσεις τους τη Δευτέρα 2-9-2013 και την Τρίτη 3-9-2013, επειδή οι κλάδοι αυτοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των μετατάξεων, οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ’Διαβάστε περισσότερα: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &   Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----


Βαθμός Προτερ.

Μαρούσι, 29-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 119121/Δ1
Ταχ. Δ/νση :           Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr
e-mail :                  ppe3@minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γ. Μπουζιάνη:    210-3442335
Δ. Κυπαρίσσης:     210-3442167
ΠΡΟΣ:
Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Παρουσία εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με δεδομένο ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις αποσπάσεις τους τη Δευτέρα 2-9-2013 και την Τρίτη 3-9-2013, επειδή οι κλάδοι αυτοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των μετατάξεων, οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
  3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
  5. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε.
Τμήμα Γ’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου