Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει την ψήφιση του σ/ν για την Αναδιάρθρωση της Δευτ/θμιας εκπ/σης πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάςΥστερα από αλλεπάλληλες αναβολές, κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο, την ψήφιση του οποίου η κυβέρνηση θα επιδιώξει μέχρι την άλλη εβδομάδα και σίγουρα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι αλλαγές που περιλαμβάνει αφορούν αναμενόμενες διορθώσεις, όπως την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής, βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την προαγωγή και απόλυση των μαθητών κ.ά. Ειδικότερα:
• Εντάσσει την Πληροφορική στη Β’ και Γ΄ τάξη (με μία και δύο ώρες διδασκαλίας αντιστοίχως) και τη διατήρησή της ως μαθήματος επιλογής στην Α’ τάξη Λυκείου.
• Καθορίζει ως προϋπόθεση για προαγωγή από την Α’ και τη Β’ Λυκείου βαθμολογία άνω του 10 σε Μαθηματικά και Γλώσσα και άνω του 8 στα υπόλοιπα μαθήματα. Η απόλυση από την Γ’ Λυκείου απαιτεί βαθμολογία πάνω από 10 στα μαθήματα κατεύθυνσης και άνω του 8 στα υπόλοιπα.
• Περιλαμβάνει πρόβλεψη για την ίδρυση και των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, τα οποία δεν υπήρχαν καν στο προηγούμενο κείμενο.
• Προβλέπει την ίδρυση τάξεων ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά μαθήματα που θα εξετάζονται στις πανελλαδικές (ξένες γλώσσες και σχέδιο), ενώ ορίζεται ότι το ανώτατο όριο φοίτησης στο Λύκειο θα είναι η ηλικία των 20 ετών.
• Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ενώ καθορίζεται προθεσμία μέχρι 10 Νοέμβρη για έκδοση Π.Δ. σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Επίσης, αναφέρεται η «πρόσληψη των ωφελουμένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την απασχόλησή τους σε σχολικές μονάδες» και η ίδρυση με προεδρικό διάταγμα δύο Αθλητικών Ακαδημιών, σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Α.ΑΝΔΡ. efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου