Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Πίνακας επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ08 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου