Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ»

 
Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με αρ. πρωτ. 6684/25-06-2014 (ΑΔΑ:ΨΧ86ΟΞΛΔ-ΟΩ0) και αρ. διακ. 07/2014, με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ» - ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου