Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Πίνακες επιλογής Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) & για το Γενικό Λύκειο


Πίνακας επιλογής, ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου των Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) στο πλαίσιο των δράσεων του Υποέργου 6: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" της Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο πρόγραμμα σπουδών” με κωδικό ΟΠΣ 295450, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. - ΕΔΩ

Πίνακας επιλογής, ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης έργου με τους Ειδικούς Επιστήμονες – Αξιολογητές για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450. - ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου