Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου & της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

 Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 - ΕΔΩ

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 - ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου