Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ανακοινοποιημένα Αποτελέσματα ένταξης στο μητρώο ειδικών επιστημόνων - αξιολογητών στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ 295450.

 
Έγκριση ένταξης στο μητρώο ειδικών επιστημόνων - αξιολογητών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό και του Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού για το Γενικό Λύκειο, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ 295450.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου