Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»...ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝΔελτίο Τύπου Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η ειδική υπηρεσία εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ο νέος προσωρινός (για 1 γνωστικό αντικείμενο), οριστικός (για 33 γνωστικά αντικείμενα) και η ορθή επανάληψη (για 1 γνωστικό αντικείμενο) του καταλόγου αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους από την Πέμπτη 13/08/2015 στις 15:30 έως και την Τρίτη 18/08/2015 στις 15:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου