Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Επιστολή στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής(Σ.Α.Κ.Ε.Α.) σχετικά με την Υ.Α. με τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων με την Ε.Α.Ε.
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών
 Ειδικής Αγωγής
Τηλ: 6947948418 - 6936721724
Ταχ. Δ/νση: Ανθίμου Γαζή 171Δ
Τ.Κ. – Πόλη: 38221 – Βόλος

Θέμα: «Αίτημα ως προς την υ.α. με αρ. Πρωτ. 8726/ 05-08-2015»

Προς:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υφυπουργό κ. Κουράκη Αναστάσιο
Κοινοποίηση:
1. Προιστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
κ. Λολίτσα Κων/νο
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 Γραφείο προέδρου
Ταχ. Διεύθυνση:
Ανδρέα Παπανδρέου 37 , Μαρούσι,
ΤΚ 15180 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2103443656 EMAIL: secme-iep@iep.edu.gr
11/08/2015

 Με την αριθ. 8616/30-07-2015 (ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την 8690/04-08-2015 (ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ) Απόφαση και ισχύει, συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με έργο να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών. Επίσης, εκδόθηκε και η με αριθ. 8726/05-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)».
Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα οι συντάκτες τους θεωρούν πως επιλύουν (για εμάς μόνο δημιουργούν προβλήματα) και ανατρέπουν τη ζωή πολλών εκπαιδευτικών, που όλα αυτά τα χρόνια είναι εκείνοι που επιτρέπουν στο ΥΠΟΠΑΙΘ την ύπαρξη και λειτουργία των δομών της ΕΑΕ. Θεωρούμε πως είμαστε ο πλέον θιγμένος κλάδος εκπαιδευτικών, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια αποκτήσαμε ό,τι μας ζητήθηκε ώστε να εργαστούμε στην ΕΑΕ και οι τίτλοι μας φέρουν την πιστοποίηση των επίσημων φορέων του κράτους.
Αιτούμαστε ως Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής να αποσυρθεί η συγκεκριμένη απόφαση και να διατυπωθεί σαφέστερα ώστε:
α. Να μην έχει αναδρομική ισχύ. Εκπαιδευτικοί με χρόνια υπηρεσίας στην ΕΑΕ εν μία νυκτί εκπαραθυρώνονται από την εργασία τους και τους στερείται η δυνατότητα να εργαστούν και να προσφέρουν στο αντικείμενό τους. Θα πρέπει λοιπόν, οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, που μέχρι σήμερα έχουν θεωρηθεί συναφείς με την ΕΑΕ, να μην υπόκεινται σε επανεξέταση, είτε αυτοί έχουν κατατεθεί από τους κατόχους τους είτε πρόκειται να κατατεθούν μελλοντικά.
β. Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια στους τίτλους σπουδών όσων θέλουν να εργαστούν στην ΕΑΕ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως το Ελληνικό κράτος έχει υπογράψει διεθνείς συνθήκες, που ορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν, να επανεξεταστούν τα κριτήρια και, στην περίπτωση που θεσπιστούν νέα, να αφορούν σε όσους δεν έχουν ξεκινήσει την φοίτησή τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα, μετά από διάλογο με όσους φορείς και συλλόγους εμπλέκονται στην ΕΑΕ.
Όλα αυτά τα χρόνια δεχόμαστε ένα διαρκή εμπαιγμό και γινόμαστε έρμαια συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών στοχεύσεων. Καλούμαστε σε ένα συνεχιζόμενο, επίπονο και πολυέξοδο αγώνα κάλυψης κριτηρίων, που κάθε χρόνο αλλάζουν χωρίς καμία μελέτη και χωρίς προηγούμενο διάλογο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να εισακουστούμε και να μην βρεθούμε «Πρώτη φορά…στον
Καιάδα».
Αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Ε.Α.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου