Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Με έκπληξη και δυσφορία ενημερωθήκαμε για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ στις 25-8-2015 και περιλαμβάνει θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, καθώς και στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλη την Επικράτεια..
Θυμίζουμε ότι  πάγια θέση της Ομοσπονδίας παραμένει ότι οι σοβαρές και εξειδικευμένες ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν καλύπτονται με κανένα τρόπο με προγράμματα 5-μηνης απασχόλησης, που λήγουν στη διάρκεια της χρονιάς και αφήνουν εκτεθειμένους και ακάλυπτους μαθητές με πολύ σοβαρά προβλήματα. Επίσης,  η εμπειρία δείχνει πώς ενώ πρόκειται τυπικά για θέσεις μαθητείας, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν στο παρελθόν με τα προγράμματα αυτά, κάλυψαν οργανικά κενά και δεν έλαβαν καμία καθοδήγηση ή εποπτεία επαγγελματικού τύπου.
 Το σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε βάρος μαθητών  και μάλιστα παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χώρου της Ειδικής Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη σταθερών και μόνιμων προσώπων αναφοράς, η σημασία της συνέχειας στην εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση, οι ψυχολογικές επιπτώσεις από τις συνεχείς εναλλαγές του προσωπικού, η διαχείριση συναισθημάτων απώλειας, καθώς και οι  δυσκολίες στη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας.
Ως προς το εργασιακό, έχουμε καταγγείλει και παλιότερα την ύπαρξη στους ίδιους εργασιακούς χώρους (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), συναδέλφων τριών ταχυτήτων (μόνιμων, αναπληρωτών και αυτών μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή δικαιοσύνη και ισότητα, καθώς και για το συναδελφικό κλίμα μέσα στα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΔΔΥ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην ΕΑΕ,  με προσφυγή που εκδικάστηκε στην Ολομέλεια στις 5 -12-2014 και αναμένει την έκδοση απόφασης. 
Για την ΠΟΣΕΕΠΕΑ η μόνη οδός για την κάλυψη των σοβαρών αναγκών. σε προσωπικό, στο χώρο της ΕΑΕ, περνάει  μέσα από μόνιμους διορισμούς από τον κρατικό προϋπολογισμό. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου