Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 
 Εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχ. έτους 2015-6».

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ότι εντός των επόμενων δύο ημερών θα ανακοινοποιηθεί στο ορθό η εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχ. έτους 2015-6».
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο όσοι/ες αναπληρωτές έχουν ενταχθεί στους εν λόγω πίνακες έως και το 2014-5 δεν χρειάζεται να αποστείλουν προς εξέταση τα δικαιολογητικά που αφορούν τις σπουδές τους στο ΙΕΠ, εφόσον τα πτυχία τους έχουν κριθεί συναφή με την ΕΑΕ από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Μόνο όσες/οι δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στους πίνακες εκπαιδευτικών ΕΑΕ οφείλουν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΙΕΠ.
Σε επόμενη φάση το ΙΕΠ θα  απευθύνει πρόσκληση στις/στους ενδιαφερόμενες/ους, ώστε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ειδική επιστημονική επιτροπή που συστάθηκε από επιστήμονες και επαΐοντες στον χώρο της ειδικής αγωγής, έργο της οποίας είναι να εξετάσει αναλυτικά τη συνάφεια των διαφόρων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την ειδική αγωγή. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2015-6. Διευκρινίζεται ότι τα πορίσματα αυτής της επιτροπής δεν συνδέονται με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ, η οποία δε θα θιγεί σε καμιά περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου