Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Τι ισχύει για το ωράριο του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. Του Δημήτρη Παπαευθυμίου, αιρετού ΥΣΕΕΠ 
Τι ισχύει για το ωράριο του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. Του Δημήτρη Παπαευθυμίου, αιρετού ΥΣΕΕΠ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 28915/Γ6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 449/3-4-2007, το υποχρεωτικό ωράριο του ΕΕΠ, ορίζεται ως εξής:
               25 ώρες αν έχει μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
               24 ώρες αν έχει μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
               23 ώρες αν έχει μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
               22 ώρες αν έχει μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και
               21 ώρες αν έχει πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.
Στην υπουργική αυτή απόφαση, ορίζεται το υποχρεωτικό ωράριο με σαφήνεια και δεν επιδέχεται καμία άλλη ερμηνεία ή αλλαγή.
Εκτός όμως του υποχρεωτικού ωραρίου, η ίδια απόφαση προσδιορίζει και το δυνητικό ωράριο, δηλαδή το χρόνο παραμονής του προσωπικού στο σχολείο, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και το ορίζει ως εξής:
«Η παραμονή του ΕΕΠ στο σχολείο, δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.»
Επ΄ αυτού έχω να παρατηρήσω τα εξής:
·        To δυνητικό ωράριο δεν μπορεί να μετατραπεί σε υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι σε μόνιμη και καθημερινή βάση γιατί τότε θα έπρεπε να αποζημιώνεται υπερωριακά
·        Το δυνητικό ωράριο, αντίστοιχο με αυτό των υπολοίπων εκπαιδευτικών, έχει την έννοια ότι μπορεί σε δεδομένη στιγμή,  να προκύψει έκτακτη ανάγκη των φοιτούντων μαθητών και αυτό να οδηγήσει τον σύλλογο του προσωπικού, στην απόφαση παραμονής “εκτάκτως” του προσωπικού του σχολείου ή μελών ΕΕΠ, για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης. Η έκτακτη ανάγκη αφορά το σύνολο του προσωπικού και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού της τάξης, αφού ο κάθε μαθητής ανήκει σε τάξη και όχι στο  Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αποσύρει τους μαθητές  από την τάξη, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού.
·        Ο σύλλογος του προσωπικού της ΣΜΕΑΕ, εκτός από τα θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των φοιτούντων μαθητών, δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε επίπεδο διάγνωσης και αξιολόγησης των ιδιαίτερων αναγκών και οφείλει να αποδέχεται τις γνωματεύσεις που τα επίσημα διαγνωστικά κέντρα έχουν εκδώσει και στη βάση των οποίων έχουν διαμορφωθεί τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα των μαθητών.   
Οποιοσδήποτε προβληματισμός ή αναγκαιότητα για περαιτέρω αξιολόγηση των αναγκών των φοιτούντων μαθητών, θα πρέπει να οδηγεί στην παραπομπή των μαθητών στα αναγνωρισμένα κέντρα διάγνωσης (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά).
·        Η προσπάθεια σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις για αύξηση του υποχρεωτικού ωραρίου του ΕΕΠ με αποφάσεις του συλλόγου προσωπικού  των ΣΜΕΑΕ, χαρακτηρίζεται ως ενέργεια παράνομη και καταχρηστική αφού, ο σύλλογος δεν έχει αρμοδιότητες διοικητικού οργάνου ή εργοδότη  και καταστρατηγεί την υπουργική απόφαση που ορίζει ακριβώς το υποχρεωτικό ωράριο.
·        Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δυνητικό ωράριο και των άλλων εκπαιδευτικών είναι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την άσκηση των γενικών καθηκόντων που ο διευθυντής  και ο σύλλογος του προσωπικού του σχολείου έχει αναθέσει σε κάθε μέλος του προσωπικού. Στα γενικά καθήκοντα μετέχει όλο το προσωπικό, εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό.
Ως προς το Ε.Β.Π, το οριζόμενο με την ανωτέρω υπουργική απόφαση υποχρεωτικό είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.
Επειδή το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης  έχει μεγάλη απόκλιση, από 25 έως 35 ώρες, ο νομοθέτης ορίζει ότι, όταν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι μικρότερο των 30 ωρών, τότε το ωράριο του ΕΒΠ, ορίζεται από τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, ενώ όταν το ωράριο λειτουργίας υπερβαίνει τις 30 ώρες, τότε ορίζει ως ωράριο τις 30 ώρες.
Πολλές φορές διαπιστώνεται η κακή ερμηνεία της υπουργικής απόφασης και της υποχρέωσης του ΕΒΠ, να παραμένει στο σχολείο για την κάλυψη του 30ωρου, παρ΄ όλο που το σχολείο έχει κλείσει και χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας , που να προκύπτει από τα γενικά καθήκοντα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο , παράνομο και εκτός του πνεύματος της υπουργικής απόφασης.
Τέτοια φαινόμενα καταστρατήγησης της υπουργικής απόφασης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους συνδικαλιστικούς φορείς και στους αιρετούς των ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να διερευνώνται οι προθέσεις των ελάχιστων αυτών διευθυντών.
Βεβαίως θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα, για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ και την καλή συνεργασία όλου του προσωπικού, εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού  και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, με απόλυτο σεβασμό στα συλλογικά όργανα του σχολείου, Διευθυντή, σύλλογο προσωπικού, σχολικούς συμβούλους , στους μαθητές και τους γονείς, ο κάθε συνάδελφος να επιδείξει καλή διάθεση και προθυμία, έχοντας ως  γνώμονα την ιδιαίτερη φύση των κλάδων μας,  των  υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στις ΣΜΑΕΑ.
Μέσα από το πνεύμα συνεργασίας, το τελικό αποτέλεσμα Θα είναι αντάξιο των προσδοκιών της κοινωνίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου