Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Ανακοινώθηκαν, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση Β Επιπέδου,  των μηνών Δεκεμβρίου 2011 και Φεβρουαρίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, στην ιστοσελίδα του MIS: http://b-epipedo2.cti.gr/mis

Υπενθυμίζουμε πως το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας, ως έχει συμφωνηθεί, κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης-τροπολογίας η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής του στην Πιστοποίηση Β Επίπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή  των ΤΠΕ.

Β.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου