Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Η αναδιοργάνωση του κράτους: 50% λιγότερο προσωπικό στα υπουργεία - Απολύσεις για τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τι αναφέρει το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπουργείων που θα κατατεθεί στη Βουλή


Η αναδιοργάνωση του κράτους: 50% λιγότερο προσωπικό στα υπουργεία - Απολύσεις για τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Τι αναφέρει το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπουργείων που θα κατατεθεί στη Βουλή
Στην τελική ευθεία προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκης σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να καταθέσουν στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση του κράτους.

Πρόκειται για τον θεσμικό νόμο με τον οποίο θα δίνεται η εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων στα οποία θα αποτυπώνονται τα νέα οργανογράμματα στα 16 υπουργεία και στη Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - η δομή τους θα έχει κατά μέσο όρο σχεδόν 50% λιγότερες οργανικές μονάδες αλλά και μειωμένο προσωπικό.

Το σχέδιο νόμου θα αναδεικνύει το πλαίσιο κριτηρίων αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, πάγιου δημοσιονομικού οφέλους, μείωσης λειτουργικών δαπανών ενώ δίνει έμφαση στον προγραμματισμό θέσεων και στελέχωσης προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, με την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα, περιλαμβανομένων και των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τίθενται οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους σχετικά με θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων ενώ ορίζονται ζητήματα που αφορούν τον τρόπο ανάδειξής τους, με διακηρυγμένο στόχο από το υπουργείο την αξιοκρατική κρίση και την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού.

Παράλληλα, θα υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού σχετικά με την παροχή αναρρωτικών αδειών (ρυθμίσεις για τις υγειονομικές επιτροπές).

Τα ΠΔ με τα οργανογράμματα

Πάντως, ο κύριος καμβάς του προς κατάθεσιν σχεδίου νόμου θα αφορά την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, όπου θα αποτυπωθούν οι νέοι οργανισμοί των Υπουργείων, με τα περιγράμματα θέσεων και την ανακατανομή προσωπικού στις νέες διευθύνσεις.

Επιδιώκεται πλήρης σχεδιασμός του νέου οργανογράμματος κάθε υπουργείου - ώστε να έχει εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των υπηρεσιών, για να μην είναι αλλαγές επί χάρτου, όπως λένε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κομβικά σημεία είναι η αναλυτική περιγραφή θέσεων, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων κάθε Διεύθυνσης και κάθε Τμήματος και θέσης, αλλά και η κατάργηση / συγχώνευση εποπτευομένων νομικών προσώπων.

Οι στόχοι κάθε μονάδας, κάθε υπουργείου γίνονται στόχοι και κάθε υπαλλήλου και της θέσης που κατέχει και επομένως με βάση το εργασιακό προφίλ του εργαζομένου και τον... βαθμό εκπλήρωσης της αποστολής του θα γίνει αξιολόγηση υπαλλήλων για ανακατανομή (ή έξοδο) προσωπικού.

Ουσιαστικά θα δίνει τους άξονες για τα επόμενα στάδια στην πορεία των αναδιαρθρώσεων, που περιλαμβάνουν αναγκαστικές αποχωρήσεις από το Δημόσιο στη βάση της κυβερνητικής συμφωνίας με την τρόικα για 4.000 αποχωρήσεις εντός του 2013 και 11.000 ως το 2014. Πλέον «για κάθε αναγκαστική αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη», μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ δεξαμενή των προσλήψεων θα είναι οι σχεδόν 10.000 επιτυχόντες από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι οποίοι είναι εν αναμονή για διορισμό.

Οι «υπεράριθμοι» υπάλληλοι από την κατάργηση οργανικών θέσεων θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κινητικότητας για μετάταξη σε άλλες θέσεις, στη βάση αξιολόγησης προσωπικού και περιγραμμάτων θέσεων. Όσοι προέρχονται από συγχωνευόμενους φορείς - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - θα οδηγηθούν, κατά κύριο λόγο, στην έξοδο με πρόγραμμα εθελουσίας και κίνητρα για αποχώρηση. Όσον αφορά τις καταργήσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, έρχονται «ξερές» απολύσεις - θα δοθούν οι κατά τον νόμο αποζημιώσεις. Μαζί με τους πειθαρχικά ελεγχόμενους («επίορκους»), οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέσω των καταργήσεων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο στόχαστρο για απολύσεις.

 Μπίτσικα Παναγιώτα
www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου