Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Aθήνα,        20/11/2013

Προς:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υπόψη:       - ΓΡΑΦΕΙΟ κ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΦΟΡΑ:    “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ:
(Ι)    ΣΤIΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΔ. ΣΧ.
(ΙΙ)   ΣΤΗ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΔ. ΣΧ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΥ [ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ] ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΙΙΙ) ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ”


ΣΧΕΤ.:      Αντίγραφο εξώδικου που επιδόθηκε στις 31/1/2013 στο Υπ Παιδείας


Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
Αξιότιμα Στελέχη
της Δ/νσης Ειδ. Αγωγής,
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά ενώπιόν σας, καθώς, τα άνω αναφερόμενα προκαλούν τεράστια αδιέξοδα, τόσο στην ομαλή φοίτηση των παιδιών μας στο 1ο Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά, όσο και σε εμάς τους ίδιους τους υπογράφοντες κηδεμόνες, που αναγκαζόμαστε να δεσμεύουμε για πολλοστή φορά αρκετό χρόνο, προκειμένου να αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα του Σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών μας. Επιπλέον, αποτελεί δυσάρεστο για όλους μας γεγονός, το ότι αναγκαζόμαστε να θέσουμε κατ’ επανάληψη υπόψη σας ένα σύνολο προβλημάτων, που ταλαιπωρούν τις οικογένειές μας και τη φετινή Σχολική Χρονιά, αναμένοντας μια διορθωτική παρέμβαση από την καθ’ ύλην αρμόδια πολιτική ηγεσία, πάντα σε συμφωνία με την ισχύουσα Συνταγματική, τρέχουσα ρυθμιστική αλλά και Ευρ νομοθεσία των θεμελιωδών Ανθρ. Δικαιωμάτων ή ακόμα και ψηφισμάτων-υποδείξεων του ίδιου του ΟΗΕ, που μας αφορούν. Θεωρούμε ότι η προαναφερθείσα υφιστάμενη νομοθεσία επαρκεί και μας αντιπροσωπεύει πλήρως, με μοναδικά εργαλεία κατανόησής της: την ορθή ερμηνεία της Ελληνικής Γλώσσας & την κοινή λογική. Παράλληλα, αποτυπώνονται στις προαναφερθείσες  νομοθεσίες πεντακάθαρα οι οφειλόμενες προτεραιότητες στις εκάστοτε δράσεις ή στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας & των κατά τόπους υπηρεσιών του.

Λόγω της μεγάλης σημασίας, λοιπόν, των ζητημάτων που αναφέρουμε άνω για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΑμεΑ παιδιών μας, κρίνουμε, ότι όφειλε η εν λόγω νομοθεσία να διαπνέει όλες τις ενέργειες των χειριστών θεμάτων της Ειδικής Αγωγής (είτε κεντρικά, είτε περιφερειακά), πράγμα που εν προκειμένω παρατηρούμε να μη συμβαίνει. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι επί των θεμάτων που θίγει η παρούσα δρομολογήθηκε και εξώδικο στην αρχή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (επισυνάπτεται). Το εν λόγω επεσήμανε παραλήψεις και οφειλόμενα, ενώ ένας αριθμός επιπλέον έγγραφων επιστολών έχουν διακινηθεί αρμόδια, τόσο με παραλήπτη την οικεία Περιφέρεια, όσο κάποιες άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, με τις οποίες σχετίζεται το Ειδικό Σχ. μας. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε να σχολιάσουμε επί των θεμάτων της παρούσας, τα εξής:


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “Α”:        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ ( ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ α/α )

Όσον αφορά στο ζήτημα (Ι): Πρόσφατα, ελάχιστοι από τους μαθητές του ως άνω Ειδ Σχ (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μας) άρχισαν να μεταφέρονται με μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής οχήματα ΤΑΧΙ “προς” και “από” το 1ο  Ειδ Δημ Σχ Πειραιά, δεδομένης της μη διέλευσης του Σχ δρομολογίου από την είσοδο της κατοικίας του κάθε μαθητή. Αναρωτιόμαστε όμως, σε πρώτη φάση: γιατί, άραγε, προέκυψε μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των οικογενειών κάποιων μαθητών, έστω με ΤΑΧΙ, προκαλώντας ακόμα μια φορά τις ζημιές & τους κινδύνους που απαριθμούνται σε συνημμένη επιστολή μας; (βλ. έγγραφο υπόψη Δ/νσης Α’βάθμιας Εκπ. Πειραιά). Σε επόμενη φάση, αναρωτιόμαστε: γιατί, άραγε, προτιμήθηκε για δεύτερη φορά η συγκεκριμένη λύση για μερίδα μαθητών εκ μέρους της αρμόδιας Περιφέρειας (μίσθωση ΤΑΧΙ), από την εκδοχή της έγκαιρης άσκησης πίεσης για συμμόρφωση των εμπλεκόμενων εργολάβων στα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα Σύμβαση μεταφοράς; Με δεδομένο ότι η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών συνεχίζει να λαμβάνει ως βάση την απόσταση της εισόδου κατοικίας κάθε μαθητή προς την είσοδο του Ειδ. Σχ., είναι εν γνώσει μας ότι τα λεωφορεία που εκτελούν τα δρομολόγια συνεχίζουν (την ώρα υπογραφής της παρούσας) να μην παραλαμβάνουν/παραδίδουν τους υπόλοιπους (μη εξυπηρετούμενους από ΤΑΧΙ) μαθητές “από”/“προς” την είσοδο του σπιτιού τους με διάφορες μη σοβαρές δικαιολογίες, αναγκάζοντας τους συνοδούς των μαθητών σε ταλαιπωρία, παρά τις αυτονόητα τεκμαιρόμενες σχετικές υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά στο ζήτημα (ΙΙ): Είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το 1ο Ειδ. Σχ. Πειραιά εδώ και 2 πλήρεις μήνες από την έναρξη του Σχολικού έτους 2013-2014 δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει άρτια για πολλοστή Σχ. Χρονιά, ως όφειλε, μη παρέχοντας στους μαθητές (ΑμεΑ) τις Ειδικές Επιστημονικές & βοηθητικές υποστηρίξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, προκειμένου να εκπληρώνει το ως άνω Ειδ. Δημ. Σχολείο τον προβλεπόμενο ρόλο του ως καθ’ ύλην αρμόδιος θεσμοθετημένος φορέας παροχής σχολικού περιβάλλοντος “Ειδικής Αγωγής”. Με την παράταση της μη λήψης πρόνοιας για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών & αναγκών, οι ΑμεΑ μαθητές του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά υφίστανται για άλλη μια σχολική χρονιά τις συνέπειες μιας εξαιρετικά δυσμενούς μεταχείρισης, γεγονός που τους καθιστά θύματα ενός ακραίου ρατσισμού. Πέραν των συνεχιζόμενων ελλείψεων σε τακτικό Ειδικό Παιδαγωγικό προσωπικό (δηλ.: Εκπ. προσωπικό με την ευθύνη κύριου παιδαγωγού τάξης, βλ. στη συνέχεια και παρ. σχετική με το θέμα “ΙΙΙ” της παρούσας), επί συνόλου 52 εγγεγραμμένων ΑμεΑ μαθητών φέτος, μετά από κάποιες αποσπασματικές τοποθετήσεις, εξακολουθούν να λείπουν:

* 3-5 θέσεις Ειδ. Βοηθητικού προσωπικού ( =προσωπικό απαραίτητο για την υποστήριξη ΑμεΑ μαθητών, που είτε δεν μπορούν καθόλου να αυτοεξυπηρετηθούν, ακόμα και στις βασικές τους ανάγκες, είτε απαραίτητο στην υποστήριξη των καθηκόντων του Ειδ Παιδαγωγού εντός της τάξης )
* 1 θέση Λογοθεραπευτή/τριας
* 1 θέση & μισή αναλογία πλήρους ωραρίου εργοθεραπευτή (...επειδή ο ήδη υπάρχων είναι συνδικαλιστής και παρέχει στο Ειδ. Σχ. μόνον τις μισές ώρες από όσες προβλέπονται για το πλήρες ωράριο )
* 2 θέσεις ψυχολόγου
* 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού (...του/της οποίας η έλλειψη έγινε τραγικά αισθητή πρόσφατα στο Σχολείο, κατά το χειρισμό περίπτωσης μαθητή μονογονεϊκής οικογένειας, του οποίου η μητέρα χρειάσθηκε να νοσηλευθεί και ο ίδιος δεν κατέστη δυνατό να φιλοξενηθεί σε συγγενικό του περιβάλλον...)

Επιπλέον, παραμελείται επί μακρόν μια πραγματικά αμελητέου κόστους μικροεπισκευή στο δάπεδο του ειδικά πλήρως εξοπλισμένου & διαμορφωμένου σχολικού δωματίου, όπου παρέχονται συνεδρίες εργοθεραπείας (“ψυχοκινητικής αγωγής”). Αποτέλεσμα είναι με την πρόφαση της “ακαταλληλότητας λόγω ελαχίστων ζημιών” να παρατηρούμε ότι άνευ τελικά σοβαρού λόγου έχει μπει στο περιθώριο της καθημερινής εργοθεραπευτικής υποστήριξης για αρκετές περιπτώσεις μαθητών του εν λόγω Ειδ. Σχ. η λειτουργία του χώρου αυτού, παρά την απόλυτη ανάγκη ορισμένων εκ των τελευταίων για παροχή της σχετικής υποστήριξης. Η “περίεργη” αυτή αδρανοποίηση του χώρου αυτού μας θλίβει, γιατί μπορεί μεν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις εξοπλισμού, αλλά ο χώρος μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τον όποιο υπάρχοντα εξοπλισμό σε όσους μαθητές τις έχουν ανάγκη κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (αν όχι 100%, σίγουρα σε ένα βαθμό 70-80%), ενώ ακόμα και με την τωρινή του κατάσταση είναι εφάμιλλος αντίστοιχων χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

Όσον αφορά στο ζήτημα (ΙΙΙ): Οι τάξεις του Ειδικού Σχολείου λειτουργούν με μεγάλο αριθμό ΑμεΑ μαθητών, παρά την ενδεδειγμένη & αναγκαία ολιγομελή σύνθεση που απαιτεί η ορθή παιδαγωγική διαχείρισή τους, λόγω της πληθώρας περιστατικών διαταραχής αυτιστικού φάσματος που φιλοξενεί το εν λόγω Ειδ Σχ (βλ. συνημμένη επιστολή μας προς την Α’βάθμια Δ/νση Εκπ. Πειραιά). Το ολιγομελές σχήμα σε όλες τις τάξεις του εν λόγω Ειδ. Σχ. όφειλε να έχει αποδοθεί βάσει υποχρέωσης διατυπωμένης στη Νομοθεσία θεμελιωδών Ανθρ. Δικαιωμάτων για εξάντληση κάθε περιθωρίου παροχής της βέλτιστης δυνατής υποστήριξης προς τους ΑμεΑ μαθητές με διαταραχή φάσματος αυτισμού στο μέτρο των ορθά διαγνωσμένων “ειδικής φύσης” αναγκών τους ( βλ. Χάρτη θεμελιωδών Ανθρ. Δικαιωμάτων της Ευρ. Ένωσης –“2000/C 364/01”: άρθρο 24, παρ. 2 & άρθρο 26 ). Είναι αυτονόητο & εύκολο προς έγκυρη διαπίστωση από παιδαγωγικής πλευράς, ότι μόνον ένα κατεξοχήν ολιγομελές σχήμα τάξης στο οποίο μετέχουν μαθητές-φορείς διαταραχών φάσματος αυτισμού, είναι εκείνο που μπορεί να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη ορθή εξ’ απόψεως χρονικής διάρκειας & ποιότητας εξατομικευμένη ενασχόληση του εκάστοτε Ειδικού Παιδαγωγού με τους ως άνω ΑμεΑ μαθητές του. Σε αντίθεση με τις παραπάνω υποχρεώσεις, στο 1ο Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά διαπιστώσαμε ότι έχουν σχηματισθεί οι τάξεις με αριθμό μαθητών άνω των τριών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων στις οποίες καλείται ο εκάστοτε παιδαγωγός να ανταπεξέλθει. Αποτελεί απορία μας, εν προκειμένω, το γιατί αποφεύχθηκε μια πιο ενδελεχής αξιολόγηση των περιπτώσεων των μαθητών, ώστε να υλοποιηθούν οι υπέρ του 3μελούς σχήματος προβλέψεις της Υπ. Απόφασης υπ’ αρ.: 117303/Γ6/2007 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. 2105 του 2007). Αντίθετα, μια επισταμένη αξιολόγηση των μαθητών με εξατομικευμένα κριτήρια απουσίασε, με αποτέλεσμα οι τάξεις να συσταθούν υπό την επιρροή άγνωστης εγκυρότητας κριτηρίων, ενώ είναι προφανές ότι πρωτοστάτησε τελικά το κριτήριο της πιεστικής ανάγκης να σχηματιστεί όπως-όπως αριθμός τάξεων κατ’ αντιστοιχία με τον αριθμό των πρόσφατα τοποθετημένων στο Ειδ. Σχ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών...


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “Β”:        ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Θεωρούμε ότι είναι προφανές, πως η παρούσα κατάσταση, όπως περιγράφεται άνω εντός του 1ο Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά, καταστρατηγεί:        

- Τη συνταγματική επιταγή της παρ. 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Υπό τις άνω συνθήκες, τα παρεχόμενα στους εν λόγω ΑμεΑ μαθητές είναι ελλιπή.

- Την υποχρεωτικότητα της Εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία που υπαγορεύει ο Νόμος 3699/2008, η οποία ουσιαστικά σημαίνει: α) ότι κανένα παιδί με αναπηρία δεν πρέπει να είναι εκτός σχολείου. β) ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινά την ίδια μέρα για τους μαθητές με αναπηρία όπως για όλους τους υπόλοιπους μαθητές, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει ήδη να έχει οργανωθεί η μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους. Υπό τις άνω συνθήκες, τα παρεχόμενα στους εν λόγω ΑμεΑ μαθητές είναι ελλιπή, καθώς, και εκτός Σχολείου ή ειδικών συνεδριών διαπαιδαγώγησης αναγκάστηκαν να τεθούν ορισμένοι μαθητές αρκετές ημέρες λόγω έλλειψης διαμετακομιδής, και η άρτια λειτουργία του εν λόγω Ειδ. Σχολείου δεν έλαβε χώρα ταυτόχρονα με των υπολοίπων Σχολείων (τυπικής ανάπτυξης), ως όφειλε...

- Το άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι είναι υποχρέωση του Κράτους να ενισχύει τους σπουδαστές που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας. Υπό τις άνω συνθήκες, τα παρεχόμενα ως ενίσχυση στους εν λόγω ΑμεΑ μαθητές είναι κατεξοχήν ελλιπή.

- Το άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. που ορίζει την υποχρέωση του Κράτους να διαφυλάσσει υπέρ των  άνω παιδιών με κάθε πρόσφορο μέσο τη δυνατότητα Αυτονομίας Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης και συμμετοχής τους στον κοινοτικό βίο. Υπό τις άνω συνθήκες, τα παρεχόμενα στους εν λόγω ΑμεΑ μαθητές τεκμαίρεται ότι δεν προέκυψαν κατόπιν εξάντλησης των σχετικών πόρων ή υποδομών, όπως επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία ( βλ. επόμενη ενότητα ).

- Την απόφαση της 60ης Συνόδου του ΟΗΕ (15/06/2012) η οποία προτρέπει την Ελλάδα να υιοθετήσει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι κανένα παιδί με αναπηρία δεν είναι τοποθετημένο σε πλαίσιο όπου λειτουργούν απάνθρωπες συνθήκες. Η εν λόγω Απόφαση, διαπιστούμενων των όσων δηλώνονται στη θεματική ενότητα “A”, της παρούσας,  καταπατάται δραματικά...

- Το άρθρο 1 του ν.3370/2005 κατά το οποίο είναι υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίζει για την υπέρτατη ανάγκη στοιχειώδους προστασίας από «κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος». Υπό τις άνω συνθήκες, τα παρεχόμενα στους εν λόγω ΑμεΑ μαθητές, όσον αφορά στη διαμετακομιδή, τεκμαίρεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη την αποφυγή των κινδύνων που περικλείει η μη άρτια διαμετακομιδή προς και από το Σχολικό περιβάλλον.

- Το άρθρο 5, παρ. 5, του Συντάγματος που ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα προστασίας της υγείας του, άρα, ως λογική συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να υποβάλει η Πολιτεία σε κινδύνους ΑμεΑ παιδιά/μαθητές & συνοδούς τους με ανεπαρκείς χειρισμούς της διαπιστούμενων των όσων δηλώνονται περί διαμετακομιδής στη θεματική ενότητα “A”, της παρούσας.

- Το δικαίωμα των ΑμεΑ μαθητών (βλ. 4η υποπαρ. της παρούσας θεματικής ενότητας) να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ευεργετήματα που προκαλεί υπέρ τους η νομοθεσία ( βλ. το από: Οκτ 2005, ΦΕΚ 2105 με την Υπ. Απόφαση υπ’ αρ.: 117303/Γ6 ), όπως συνδυάζεται με το άνω αναφερόμενο άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. )

- Την Απόφαση υπ’ αρ.: 44403 του ΦΕΚ υπ’ αρ.: 2494 (τεύχος β’), της 4/11/2011, που αφορά στην έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπου στο άρθρο 6, διατυπώνεται η αρμοδιότητα επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών & ακινήτων μέσων (πχ: λεωφορεία ταγμένα στη διαμετακομιδή προσωπικού Δημ. Υπαλλήλων της οικείας Περιφέρειας), σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41, του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007), εν προκειμένω στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας των ΑμεΑ παιδιών μας, η οποία τίθεται ενώπιον σοβαρού κινδύνου, όπως αναφέραμε επάνω. Περαιτέρω, στο άρθρο 41, της άνω αναφερόμενης διάταξης (Ν.3536/2007), προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ως άνω διαδικασίας “επίταξης” είναι: “κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία”. Η προϋπόθεση αυτή, προφανώς, ισχύει αναμφίβολα και στην περίπτωση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα τέκνα-μαθητές μας με μη ορθά δρομολογημένη διαμετακομιδή από σχολικά λεωφορεία (πέρα και όχι μόνον από φυσικές καταστροφές κλπ), όπως είναι η παραλαβή/παράδοση εκτός της εισόδου οικίας τους, ως μη όφειλε. Είναι προφανές, ότι εν προκειμένω η Περιφέρεια Αττικής, ενώ έχει τη νομιμοποίηση για αρμόδια δρομολόγηση της διαδικασίας επιλεκτικής επίταξης οχημάτων & προσωπικού ανήκοντων σε Δημόσιους φορείς με έδρα εντός της δικαιοδοσίας της προς εξυπηρέτηση της αποφυγής κινδύνων εις βάρος της Δημόσιας Υγείας των ΑμεΑ μαθητών (σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος των όποιων αναθέσεων της διαμετακομιδής σε εργολάβους), δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για εξάλειψη των κινδύνων και των αναγκών διαμετακομιδής των ΑμεΑ μαθητών από την Αρχή της Σχ. Χρονιάς.

  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “Γ”:        ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ

Είναι τραγικό το γεγονός, ότι η περιρρέουσα πληροφόρηση ( διαδίκτυο & ΜΜΕ ) αλλά και οι γνωστές κατευθύνσεις χρηματοδοτήσεων που τυγχάνουν εν γνώσει των υπογραφόντων, καταδεικνύουν περίτρανα, ότι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι προτεραιότητες που θέτουν: το Σύνταγμα, η Διεθνής/Ευρ. Νομοθ. Ανθρ. Δικαιωμάτων & οι τρέχοντες ρυθμιστικοί νόμοι της χώρας υπέρ των ΑμεΑ μαθητών. Είναι θλιβερό, δε, το γεγονός ότι η απαξίωση αυτή λαμβάνει χώρα κατά τρόπο συστηματικό & μεθοδικό, πράγμα που αποκαλύπτει τον χαρακτήρα μιας συστηματικής, άκρως ρατσιστικής πολιτικής εις βάρος των ΑμεΑ μαθητών/παιδιών μας. Απαριθμούμε είδη & κατηγορίες δαπανών, εν μέσω της δήθεν οικονομικής στενότητας, ως εξής:

1. Εδώ και δεκαετίες λαμβάνει χώρα διαμετακομιδή εκατοντάδων υγιών (στη συντριπτική τους πλειοψηφία) δημοσίων υπαλλήλων “προς” και “από” χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθν. Άμυνας ή τα κατά τόπους στρατόπεδα, που διατηρούν έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, ο “Οργ. Λιμένος Πειραιώς” διαθέτει στόλο ιδιόκτητων λεωφορείων που κατά τις πληροφορίες μας βρίσκονται σε αδράνεια λόγω αμέλειας ή παράβλεψης για οποιοδήποτε λόγο της σχετικής επισκευής/συντήρησής τους. Είναι προφανές, πως τα εν λόγω οχήματα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διαμετακομιδή με μειωμένο κόστος, συγκριτικά προς τις αναθέσεις διαμετακομιδής σε ιδιωτικό εργολάβο, όπως περιγράφουμε προηγούμενα. Προϋπόθεση για τη σχετική εμπλοκή τους προς προσωρινή επίλυση  των όποιων εκτάκτων προβλημάτων στη διαμετακομιδή ΑμεΑ μαθητών υπό καθεστώς επίταξης (βλ. προηγούμενη αναφορά μας σε νομοθεσία), όμως, είναι η ανύπαρκτη σχετική πολιτική βούληση. Η τελευταία είναι αναγκαία αλλά δυστυχώς απούσα, προκειμένου να εμπλέκεται υπό συνθήκες “αυτοματισμού” το καθεστώς επίταξης Δημοσίων Μέσων υπέρ των ΑμεΑ μαθητών (βλ. τελ. παρ. θεματικής ενότητας “B” αλλά και το σχετ. εξώδικο), όποτε προκύπτει η εν λόγω ανάγκη (...είναι δε προφανές ότι τυχαίνει(!) να “προκύπτει ανάγκη” για τουλάχιστον 2 μήνες σε κάθε αρχή Σχ. Χρονιάς κατά τα τελευταία 5 χρόνια...).

2. Εδώ και δεκαετίες λαμβάνει χώρα κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εκατοντάδων προσώπων τα οποία ήδη υπηρετούν σε υπηρεσίες Δημόσιας Ασφαλείας και είναι επιφορτισμένοι/ες με τη φύλαξη δημοσιογράφων ή βουλευτών, που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής. Οι εν λόγω κρίνουμε ότι υπαρχούσης της σχετικής πολιτικής βούλησης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σε έκτακτη βάση προσωπικό συνοδών σε διαμετακομιδή ΑμεΑ υπό καθεστώς επίταξης Δημοσίων Μέσων & υπηρεσιών κατά τα προηγούμενα, όποτε προκύπτει η εν λόγω ανάγκη, βάσει προτεραιότητας υπαγορευόμενης από τα θεσμοθετημένα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας.

3. Έχουμε αναφέρει, ότι λαμβάνει χώρα την παρούσα περίοδο πληθώρα κάλυψης δαπανών διατήρησης Αντιπροσωπειών Προξενικών γραφείων ή Πρεσβειών σε μεγάλο αριθμό χωρών της ΕΕ και εκτός αυτής. Με δεδομένη τη μη κάλυψη προβλεπομένων από τα Ανθρ. Δικαιώματα αναγκών εντός της χώρας μας, κρίνουμε ότι, υπαρχούσης της σχετικής πολιτικής βούλησης, καθίσταται αναγκαία η δραστική περικοπή & αρμόδια αναδρομολόγηση του σχετικού κονδυλίου δαπάνης στο ύψος των ταμειακών ελλείψεων που θίγονται στην παρούσα, “όταν” και “όποτε” γίνεται επίκληση ταμειακής στενότητας,  προς εξεύρεση πόρων για κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ μαθητών, βάσει προτεραιότητας υπαγορευόμενης από τα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας.

4. Κατά την τρέχουσα περίοδο και εν μέσω της οικονομικής στενότητας που ενίοτε επικαλούνται εκπρόσωποι της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας ή της Περιφέρειας, λαμβάνει χώρα κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας πληθώρας φυσικών προσώπων, τα οποία δρουν, είτε ως πολιτική ηγεσία, είτε ως υπάλληλοι του Δημοσίου, καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένου/Διευθυντή σε δημόσιες υπηρεσίες εντός της Περιφέρειας Αττικής, με ύψος αποδοχών το οποίο υπερβαίνει ενίοτε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ κατ’ άτομο. Κρίνουμε ότι, υπαρχούσης της σχετικής πολιτικής βούλησης, καθίσταται αναγκαία η αντίστοιχη περικοπή και αναπροσαρμογή των εν λόγω αμοιβών σε κατώτερα επίπεδα (πχ: μέγιστο πλαφόν ύψους το διπλάσιο/τριπλάσιο του τρέχοντος βασικού μισθού), προς εξεύρεση πόρων για κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ μαθητών, βάσει προτεραιότητας υπαγορευόμενης από τα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας.

5. Είναι ευρέως γνωστό ότι πολιτικά κόμματα της χώρας έχουν παραλάβει προκαταβολικά υπέρογκες χρηματοδοτήσεις, προερχόμενες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Κεντρικής Κυβέρνησης παρελθόντος έτους, που αφορούν όμως σε περιόδους χρήσης κατοπινών ετών από το έτος έγκρισης ή έστω το τρέχον ημερολογιακό έτος. Συμβαίνει όμως παράλληλα, τα ως άνω θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΑμεΑ μαθητών-παιδιών μας να μην εξυπηρετούνται κατά το παρόν ακαδημαϊκό έτος με την επίκληση οικονομικής στενότητας των προϋπολογισμένων κονδυλίων τρέχοντος οικονομικού έτους. Άρα, θεωρούμε ότι αποτελεί αυτονόητο καθήκον των αποδεκτών της παρούσας, το να ληφθεί κατεπειγόντως η απαραίτητη πρόνοια για άμεση επιστροφή & αναδρομολόγηση των σχετικών κονδυλίων μέχρι το ύψος του ποσού της κάλυψης των δαπανών που αφορούν τις άνω ελλείψεις, βάσει προτεραιότητας υπαγορευόμενης από τα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας.

6. Διαβάζουμε σε ιστοσελίδες του διαδικτύου ότι κατά τη χρονιά 2012: “...με χρήματα της Περιφέρειας Αττικής έγιναν έργα για το κλειστό του δήμου Παλ. Φαλήρου, την ανάπλαση του γηπέδου του δήμου Καλλιθέας, δυο γήπεδα του δήμου Αθηναίων (Ρουφ και Αλεπότρυπα) με καινούργιο χλοοτάπητα, το γήπεδο του Μοσχάτου με καινούργιο χλοοτάπητα και ετοιμάζεται (...η Περιφέρεια Αττ...) να χρηματοδοτήσει(!) την ανάπλαση του γηπέδου του Αχαρναϊκού, μετά από σχετικό αίτημα του δήμου Αχαρνών. Για τα προηγούμενα έγιναν ανακοινώσεις και στον τηλεοπτικό σταθμό SKAI κατά τον μήνα Οκτ 2013, ενώ υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο ( βλ.: http://www.aekvoice.gr/football/item/32683-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%8C )
Αξίζει να αναφέρουμε απλά, ότι τα ποσά αυτά, δαπανώμενα υπέρ της Ειδικής Αγωγής, θα ήταν ικανά να λύσουν σε ποσοστό 100% όλα τα προβλήματά της μαζί για παραπάνω από μια ακαδ. Χρονιές ( =άρτια μετακίνηση μαθητών + κάλυψη κενών εκπαιδευτικών ή επιστημονικού προσωπικού...). Άρα, κρίνουμε ότι υπαρχούσης της σχετικής πολιτικής βούλησης, καθίσταται αναγκαία η δραστική αναζήτηση, περικοπή & αρμόδια αναδρομολόγηση των σχετικών κονδυλίων δαπάνης, όπου αυτά ανακοινώνεται ότι πρόκειται να διοχετευθούν προς ήσσονος προτεραιότητας κέντρα κόστους, δεδομένων των μη εξυπηρετούμενων αναγκών που εκπορεύονται από τα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας

7. Σε πολύ κοντινή περιοχή με το δοκιμαζόμενο από ελλείψεις 1ο Ειδικό Σχ. Πειραιά, μπορεί κανείς να αναγνώσει μια ταμπέλα έργου ανάπλασης(!) μιας πλατείας & οδών αστικής περιοχής, όπου ανακοινώνεται δημοσίως, ότι υπέρ του εν λόγω έργου θα δαπ[ανηθεί χρηματικό ποσό 6.720.610,75€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..!!! (Ανάπλαση της Πλ. Μέμου στον Κορυδαλλό). Επιμερίζοντας, λοιπόν, και αφαιρώντας τα ποσά που αναλογούν σε συμμετοχή προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ΦΠΑ στο άνω κονδύλι, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αρμόδια Περιφέρεια δαπανά στη συγκεκριμένη περιοχή χρηματικό ποσό τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ από το ταμειακό της απόθεμα για ...καλλωπισμούς, την ώρα που τα παιδιά μας (ΑμεΑ μαθητές) δεν καλύπτουν ανάγκες υψηλής προτεραιότητας για στοιχειώδη αξιοπρεπή λειτουργία του Σχολικού τους περιβάλλοντος.

8. Όντας πληροφορημένοι από το διαδίκτυο για το υλικό επερώτησης που αρμόδια κατέθεσε υπόψη του Υπουργείου Παιδείας η βουλευτής κα Ξουλίδου, από τις 27/6 τρέχοντος έτους, περί του ότι κονδύλια ύψους πλέον των 2.390.000 ευρώ, περιέργως ευρισκόμενα σε κατάσταση στασιμότητας(!) εν μέσω των τόσο τραγικών ελλείψεων στα θέματα χρηματοδότησης αναγκαίων δαπανών για την Παιδεία των ΑμεΑ μαθητών, παραδόθηκαν  από ταμειακά αποθέματα του τέως συνεργαζόμενου με το Υπ. Παιδείας κλειστού πλέον Οργανισμού (ΟΕΔΒ) για την προμήθεια κάποιων αντιτύπων Σχολικών βιβλίων!!! Θεωρούμε, ότι υπαρχούσης της σχετικής πολιτικής βούλησης, καθίσταται αναγκαία η δραστική ανάκληση και ο “επαναπατρισμός” των σχετικών κονδυλίων, όπου και αν τα εν λόγω έχουν διοχετευθεί, προς αποκατάσταση των ελλείψεων που θέτει υπόψη σας η παρούσα, δεδομένων των μη εξυπηρετούμενων αναγκών που εκπορεύονται από τα Διεθνή Ανθρ. Δικαιώματα των παιδιών μας, καθώς, οι εν λόγω ανάγκες είναι κατά αυτονόητο τρόπο “πιο ψηλά” στην ιεράρχηση αναγκών προς κάλυψη, συγκρινόμενες με την ανάγκη εμπλουτισμού κάποιων βιβλιοθηκών...


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ:     

Λαμβανομένων υπόψη όλων των άνω αναφερόμενων, αιτούμαστε, Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ, Κε Υπουργέ Παιδείας & Στελέχη του Υπ. Παιδείας, να λάβετε πρόνοια για την αρμόδια αποκατάσταση όλων των εκκρεμών ελλείψεων & ανεπαρκειών που αναφέρουμε στην εισαγωγή της παρούσας. Ειδικά, έπειτα από την ανάγνωση της τελευταίας θεματικής ενότητας της παρούσας, νομίζουμε ότι στερείται κάθε σοβαρότητας ο ισχυρισμός ότι λείπουν οι σχετικοί οικονομικοί πόροι για την αποκατάσταση των εδώ δηλούμενων ανεπαρκειών ή ελλείψεων. Πιο συγκεκριμένα:

( ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ “Ι” ): Αιτούμαστε τη λήψη πρωτοβουλίας σας για την εφεξής ορθή εκτέλεση & αρμόδια εποπτεία Σχολικών δρομολογίων διαμετακομιδής με τον πλέον ασφαλή & αζήμιο τρόπο για τις οικογένειες των μαθητών του ως άνω Ειδ. Σχ., με όλες τις επιτρεπτές από την υφιστάμενη νομοθεσία μεθόδους ανάθεσης, γεγονός που απαιτεί τη χρήση των “κατάλληλων” οχημάτων αλλά και συνοδών, που θα παραλαμβάνουν/αποβιβάζουν χωρίς κίνδυνο τους ΑμεΑ μαθητές/τέκνα μας “από” / “προς” την είσοδο της οικίας τους, με χρόνο έναρξης της εν λόγω Δημόσιας παροχής, την Αρχή κάθε Σχολικής χρονιάς και όχι οποιονδήποτε κατοπινό χρόνο.

( ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ “ΙΙ” ): Αιτούμαστε τη λήψη πρωτοβουλίας σας για την εφεξής άμεση στελέχωση του Ειδικού μας Δημοτικού Σχολείου με το απαραίτητο σε αριθμό κατά τις Αρχές της επιστημονικά ορθής Ειδικής Διαπαιδαγώγησης: “Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό” αλλά και το επίσης απαραίτητο σε αριθμό συνεργαζόμενο με το προηγούμενο: “Ειδικό Επιστημονικό/Υποστηρικτικό Προσωπικό”, στο μέτρο των εκάστοτε δηλούμενων ελλείψεων.

( ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ “ΙΙΙ” ): Αιτούμαστε τη λήψη πρωτοβουλίας σας για την άμεση επιβολή του κριτηρίου σχηματισμού maximum τριμελούς δύναμης τάξεων στο Ειδικό μας Δημοτικό Σχολείο (στο μέτρο ισχύουσας σχετικής Υπ. Απόφασης), προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής από άποψη χρονικής διάρκειας εξατομικευμένης παρέμβασης του Ειδικού Εκπαιδευτικού στους ΑμεΑ μαθητές με διαταραχές αυτισμού.

Ολοκληρώνοντας την παρούσα, αιτούμαστε επίσης, Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ, Κε Υπουργέ Παιδείας & Στελέχη του Υπ. Παιδείας, να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενδεχόμενες προγραμματισμένες ενέργειές σας ή όποιες άλλες προθέσεις σας επί των θεμάτων της παρούσας, κάνοντας χρήση της ταχ. δ/νσης του πρώτου εκ των παρακάτω υπογραφόντων ή ειδοποιώντας τον ίδιο, προκειμένου για παραλαβή σχετικού απαντητικού εγγράφου από οποιαδήποτε υπηρεσία κριθεί εκ μέρους σας προσφορότερη.

Με τιμή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σαραντίδης Ευάγγελος
( κηδεμόνας μαθητή του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά )
Δ/νση: Ζ. Πηγής 35, 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τηλ.: 210 4958283, 694 0689397
email: aspva@hotmail.com


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( κηδεμόνας του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά )


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( κηδεμόνας του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά )


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( κηδεμόνας του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά )


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( κηδεμόνας του 1ου Ειδ. Δημ. Σχ. Πειραιά )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου