Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε.Π ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 23 - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣτην ακόλουθη, με αριθ.πρωτ.9335/20-11-2013, Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Ξάνθης, με θέμα: " Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ξάνθης", στα "Έχοντας υπόψη" στον αριθμό 9 έχουμε "το με αριθ.Πρωτ. 8095/13-11-2013 έγγραφο του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π(Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού)  με το οποίο δηλώνει αναρμόδιο να χορηγήσει υπερωρίες σε Ε.Ε.Π(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)" και στον αριθμό 10 έχουμε "Την Πράξη 37/19-11-2013 του Π.Υ.Σ.Π.Ε(Περιφερεικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)".

Δηλαδή το Π.Υ.Σ.Π.Ε εισηγήθηκε και ο Διευθυντής Π.Ε Ξάνθης αποφάσισε για θέμα(Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης) που αφορά σε Ε.Ε.Π  - ΠΕ 23/ Ψυχολόγων.

Πλην όμως το μόνο εκ του νόμου αρμόδιο  συμβούλιο για θέματα  Ε.Ε.Π (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) είναι το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού), το οποίο όμως βλέπουμε πως δηλώνει " αναρμόδιο να χορηγήσει υπερωρίες σε Ε.Ε.Π(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)".

Επίσης στο θέμα της Απόφασης βλέπουμε η Ψυχολόγος ΠΕ-23 να αποκαλείται "αναπληρώτρια εκπαιδευτικός", ενώ πολύ καλά γνωρίζουν όλοι πώς ο κλάδος Ψυχολόγων ΠΕ-23 ανήκει στο  Ε.Ε.Π(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και όχι στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για όλα τα παραπάνω έχουμε την άποψη πως η Απόφαση με αριθ.πρωτ. 9335/20-11-2013 δεν είναι σύννομη και γι αυτό το λόγο καλούμε αφενός μεν τον Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, αφετέρου δε τους αιρετούς του Ε.Ε.Π στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης να παρέμβουν ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Βασίλης Βούγιας
27/11/2013
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


1 σχόλιο: