Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Τι μέριμνα θα ληφθεί για την κάλυψη των κενών σε Ε.Ε.Π & εκπ/κούς την φετινή σχολική χρονιά στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ και στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ κε Υπουργέ Παιδείας;;...ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή από τον Δημήτρη Αναγνωστάκη, Βουλευτή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ26/11/2013 
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: "Στελέχωση σχολείων Ειδικής Αγωγής και προσλήψεις εκπαιδευτικών για την Στερεά Ελλάδα"

Για το σχολικό έτος 2013-14, το ΥΠΑΙΘ εξαίρεσε την ΕΑΕ από τη χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα οργανικά και λειτουργικά κενά της Στερεάς Ελλάδας ανέρχονταν σε 112, σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Στ. Ελλάδας(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α-ΣΤΕΛΛΑ). Τα κενά αυτά μειώθηκαν σε 92, ύστερα από 20 πιστώσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την κάλυψη σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και κυρίως Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.Με την υπογραφή της απόφασης με κωδικό MIS 457263, στις 18/11/2013 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση¨ από τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων κ. Ευάγγελο Ζαχαράκη, προϋπολογίστηκαν ποσά για προσλήψεις Ε.Ε.Π στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ και στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ καθώς και στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου που ανήκουν στον άξονα Γ του ΕΣΠΑ.


Όμως στις 22/11/2013, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, ενώ επεξεργαζόταν τον αριθμό των πιστώσεων που θα έστελνε στις 25/11 στις Π.Δ.Ε. της χώρας για πρόσληψη Ε.Ε.Π, ειδοποιήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας πως πρέπει να παγώσει τις προσλήψεις γιατί η επιβλέπουσα αρχή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών περιέκοψε αιφνιδίως ένα σεβαστό ποσό από τα προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πόροι για τον άξονα Γ. 


Κατά συνέπεια, δόθηκε εντολή στη Διεύθυνση Ε.Α.Ε να μην προχωρήσει σε προσλήψεις για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο, ούτε για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της Παράλληλης στήριξης και ΣΜΕΑΕ , ούτε Ε.Ε.Π για τις ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει αποφασίσει την ένταξη Πράξεων που αφορούν στην προώθηση απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση¨, που θα υπάγονται στις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε δομές Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ όπως ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ. Το πλήθος των απασχολούμενων ορίζεται ενδεικτικά στα 7000 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με διάρκεια 6,5 μήνες και αμοιβές από 425-490 ευρώ μηνιαίως.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
 
· Πως θα αντιδράσει το Υπουργείο Παιδείας σε μόνιμη βάση, σχετικά με τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου, οι οποίες γνωρίζουμε ότι δεν υπάγονται στα προγράμματα ΕΣΠΑ;
 
· Τι μέριμνα θα ληφθεί για την κάλυψη των κενών την φετινή σχολική χρονιά.
 
· Με δεδομένα τα κενά που υπάρχουν στα ΚΕΔΔΥ, κατά πόσο είναι εφικτό να ανταποκριθούν στην προθεσμία των 45 ημερών που θέτει ο Ν.4186/13 για την έκδοση γνωματεύσεων;
 
· Είναι σύννομη και αποδεκτή η χρησιμοποίηση άλλων πινάκων πλην του ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις ΕΕΠ, ΕΒΠ και Ειδικών Εκπαιδευτικών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αναγνωστάκης Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου