Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Δ.Δ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ: Συγκρότηση Επιτροπών ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.∆.Ε.Α.Υ.) των Σχολικών ∆ικτύων Εκπ/σης & Υποστήριξης (Σ.∆.Ε.Υ.)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου