Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποβάλλει και ο Υπουργός Οικονομικών...(Ωχ!!...)

  
Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για την υπο­βολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων αυ­τού και από τον Υπουργό Οικονομικών.
...Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποβάλλει και ο Υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του να προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου και να συντονίζει και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, ο οποίος αποδέχεται τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των ερωτημάτων που υποβάλλει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως....

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου