Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ "ΠΑΓΩΝΕΙ" ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε ΚΑΙ Ε.Ε.Π ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Αθήνα, 22/11/2013
Αρ.Πρωτ.:24044
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κοιν:
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΑΙΘ καθ. Κ. Αρβανιτόπουλου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ καθ. Α. Κυριαζή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης κ. Γ. Γιαννούση

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Στόχου 2

Λαμβάνοντας υπόψη την οριστική έγκριση των χρηματοδοτικών πινάκων του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε καθολικό ποσοστό Κοινοτικής Συνδρομής 85%, την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής σε 95% και μετά την οριζόντια δημοσιονομική διόρθωση που επεβλήθη στο σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσα στο 2013, εφιστούμε την προσοχή σας στην επί του παρόντος έλλειψη πόρων στο Στόχο 2.

Προς τούτο, παρακαλούμε στο εξής να αποφεύγεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η Διαχειριστική Αρχή ήδη προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την επιπρόσθετη ενίσχυση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε άμεσα να επιλυθεί το πρόβλημα.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου