Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 14-17-20/7/2017 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 14-17-20/7/2017 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν από την Παρασκευή 14 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Ικανοποιήθηκαν 3 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών.
2.      Αποδεσμεύτηκαν 4 εκπαιδευτικοί για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ μετά από θετικές εισηγήσεις των αντίστοιχων τμημάτων. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης. Το επόμενο διάστημα και πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναμένονται εξελίξεις στο ζήτημα των μετατάξεων αυτών.  
3.      Εκλήθησαν σε ακρόαση 2 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη σε προσωρινή θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
4.      Ικανοποιήθηκε 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούσαν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
5.      Συζητήθηκαν 13 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 αίτηση ανάκλησης αίτησης μετάταξης.
6.      Σχετικά με τις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα συζητήθηκαν 83 αιτήσεις εκπαιδευτικών πολυτέκνων, 98 αιτήσεις εκπαιδευτικών με ασθένειες ιδίων, συζύγων και τέκνων , 55 αιτήσεις εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%,114 αιτήσεις εκπαιδευτικών αιρετών ΟΤΑ, 378 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ενστόλων, 80 αιτήσεις συζύγων μελών ΔΕΠ, 1 αίτηση εκπαιδευτικού συζύγου Ιερέα που είναι εκπαιδευτικός, 8 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών λειτουργών. Οι αρχικές αιτήσεις για κατά προτεραιότητα αποσπάσεις ήταν 868. Εξ αυτών εγκρίθηκαν 760. Πάγια θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποσπώνται ανεξαρτήτως κενών. Η θέση μας αυτή δεν έγινε δεκτή, αφού οι αποσπάσεις αυτές έγιναν με αφαίρεση αρκετών λειτουργικών κενών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αποσπάσεων!
7.      Εγκρίθηκαν 72 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.33 του ν. 4386/2016 μετά από εισήγηση της ΔΕΠΠΣ. Τα αρχικά δηλωθέντα κενά ήταν 76 για τα οποία είχαν υποβληθεί 173 αιτήσεις.
8.      Σχετικά με τις αποσπάσεις στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 353 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. γενικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 185 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (πενταετία και ύπαρξη λειτουργικού κενού. Παράλληλα  133 αιτήσεις δεν αντιστοιχούν σε κενές λειτουργικές θέσεις, 24 αιτήσεις ανακλήθηκαν και 11 αιτήσεις δεν πληρούν τη μια ή και τις δύο προϋποθέσεις. Τα λειτουργικά κενά είναι 90. Τελικά αποσπώνται 49 εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων (ποσοστό ικανοποίησης 54%).
9.      Σχετικά με τις αποσπάσεις στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 91 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. μουσικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 77 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (πενταετία και ύπαρξη λειτουργικού κενού. Παράλληλα  10 αιτήσεις δεν αντιστοιχούν σε κενές λειτουργικές θέσεις  και 4  αιτήσεις δεν πληρούν τη μια ή και τις δύο προϋποθέσεις. Τελικά αποσπώνται 61 εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων (ποσοστό ικανοποίησης 79%).
10.  Απορρίφθηκαν 12 ενστάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία το 2017.
11.  Σχετικά με τις αποσπάσεις στα Καλλιτεχνικά σχολεία υποβλήθηκαν συνολικά  76 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Εξ αυτών 42 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (πενταετία και ύπαρξη λειτουργικού κενού) και 34 δεν πληρούν τη μια ή και τις δύο προϋποθέσεις. Από τις ενεργές αιτήσεις οι 32 αφορούν εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας και οι 10 εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.Τα λειτουργικά κενά είναι 13.Τελικά αποσπώνται 6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 46%).
12.  Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Ειδική αγωγή συζητήθηκαν 14 αιτήσεις  απόσπασης εκπαιδευτικών οι οποίοι αιτούνται την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία. Εξ αυτών οι 8 αιτήσεις αφορούν ασθένεια και οι 6 πολυτεκνία. Παράλληλα υποβλήθηκαν 11 αιτήσεις που ζητούν να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, ενώ συζητήθηκαν 34 αμφισβητούμενες περιπτώσεις  εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 2. Τα λειτουργικά κενά των ΚΕΔΔΥ είναι 99, σε σχολεία Τυφλών 15 και σε σχολεία κωφών 29. Τέλος τα κενά των ΣΜΕΑΕ είναι συνολικά 472. Τελικά αποσπώνται 24 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΔΔΥ επί 55 αιτήσεων(ποσοστό ικανοποίησης 44%), 4 εκπαιδευτικοί σε σχολεία κωφών επί 9 αιτήσεων και 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών επί 34 αιτήσεων. Παράλληλα αποσπώνται  108 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ επί 137 αιτήσεων (ποσοστό ικανοποίησης 79%).
13.  Παράλληλα εγκρίθηκαν 48 αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4408 και αποσπώνται 1986 (ποσοστό ικανοποίησης 45%). Τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 3077. Τελικά αποσπώνται 736 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα και 1250 βάσει μορίων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από πολλά χρόνια η εξέταση των αιτήσεων έγινε στις 20 Ιουλίου κάτι πολύ ουσιώδες για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων καταθέτοντας στο ΚΥΣΔΕ την ακόλουθη δήλωση: «Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και όχι μια χαριστική παραχώρηση! Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο. Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα  υγείας,  η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση ελάχιστων μεταθέσεων (3,10% των αιτήσεων)!
Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται  επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Τα λειτουργικά κενά του πίνακα είναι συνολικά 3077! Στον αριθμό αυτό θα έπρεπε να προστεθούν  και τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά  της Πρωτοβάθμιας για τις ειδικότητες ΠΕ05, 06, 07, 08, 11,16 19, 20 και ΠΕ32 μετά τις αποσπάσεις στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ κάτι το οποίο δε συνέβη στην Α΄ φάση των αποσπάσεων με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ! Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων λειτουργικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συρρικνώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των συνολικών κενών. Μάλιστα ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε και παρέμβαση από το Γραφείο Υπουργού επί των κενών αυτών ! Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα! Με τα δεδομένα αυτά  θεωρούμε ότι ο αριθμός των λειτουργικών κενών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος!
Κύρια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα να μην υπερβαίνει τους 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Παράλληλα ζητάμε επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (χωρίς την αύξηση των δυο ωρών), υπολογισμός στον αριθμό των τμημάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών (ΠΔΣ, ενισχυτική, βιβλιοθήκες, ΚΕΔΔΥ κ.λπ.), κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον όσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Εκφράζω την αντίθεσή μου στην κατάργηση του 3ωρου υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, στη διεύρυνση των αναθέσεων και στη μείωση των ωρών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργούνται τεχνητά πλεονάσματα με συνέπεια να έχουμε μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου.
Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι: Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα (760 άτομα) η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα  ελάχιστα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές. Η πρόταση για την ικανοποίηση 1986 αιτήσεων απόσπασης (45% επί των ενεργών αιτήσεων), δημιουργεί αρκετά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλές συνέπειες των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας όλα τα  τελευταία χρόνια.
Με βάση τα παραπάνω θα  καταψηφίσω τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις αυτές.
14.  Επειδή και μετά τις αποσπάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά  λειτουργικά κενά εκτιμώ ότι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει και Β΄ φάση αποσπάσεων έως το τέλος Αυγούστου στην οποία φυσικά θα πρέπει υπολογιστούν και τα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας αλλά και τα κενά που θα προκύψουν στη συνέχεια μετά και την επιλογή Διευθυντών Σχολικών μονάδων !
Τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων του υπουργείου που εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε εσάς και τις οικογένειές σας!
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 20/7/2017
 

Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου