Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840/ (ΦΕΚ-3975 Β/12-12-16) κ.υ.α. "Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/13 ως ισχύει"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου