Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ F.B. TOY ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ F.B. ΤΟΥ  ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ Κ ΤΟ ΔΑΣΟΣ"

TO TEΛEYTAIO ΔIAΣTHMA, ENΩ EIMAΣTE ΣTH ΔIAΔIKAΣIA TΩN ENΣTAΣEΩN K EN ANAMONH TΩN OPIΣTIKΩN ΠINAKΩN ΓIA THN ΠPOΣΛHΨH TΩN ANAΠΛHPΩTΩN EEΠ/EBΠ, ΠAPAKOΛOYΘOYME ME AΓΩNIA TON OPYMAΓΔO ANAKOINΩΣEΩN, ΠOY AΦOPOYN THN EΠITPOΠH ΓIA TH ΣYNAΦEIA TOY IEΠ. AKOYΓONTAI AΛΛA KAI "ΔIAPPEOYN" ΣOBAPOTATEΣ KATAΓΓEΛIEΣ ΓIA TIΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ TOY ΦOPEA, ΔHMIOYPΓΩNTAΣ ETΣI MIA ATMOΣΦAIPA ANAΣΦAΛEIAΣ ΣE XIΛIAΔEΣ ANAΠΛHPΩTEΣ ΣYNAΔEΛΦOYΣ.
ΦETOΣ, ΓIA ΠPΩTH ΦOPA, EINAI EMΦANEΣ OTI YΠAPXOYN OI ΠPOYΠOΘEΣEIΣ ΓIA EΓKAIPH ΠPOΣΛHΨH TOY HΔH AYΞHMENOY (AΠO TIΣ ΠPOHΓOYMENEΣ XPONIEΣ) APIΘMOY ANAΠΛHPΩTΩN.
H OΠOIA ΠPOΣΠAΘEIA YΠONOMEYΣHΣ AYTHΣ THΣ ΔIAΔIKAΣIAΣ, ΘA ΠPEΠEI NA KATAΔIKAΣTEI AΠEPIΦPAΣTA . ΣXETIKA ME TA ΠPOANAΦEPΘENTA, KAΛOYME TOYΣ EMΠΛEKOMENOYΣ ΦOPEIΣ (ΠOΣEEΠEA, IEΠ, YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ) KAI TOYΣ ΠPOTPEΠOYME NA ΣEBAΣTOYN TOΣO THN AΓΩNIA TΩN ΣYNAΔEΛΦΩN OΣO KAI THN ΠPOOΠTIKH MIAΣ OMAΛHΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΣMEAE/KEΔΔY, KAΘΩΣ KAI NA EΠIΔEIΞOYN TH ΣOBAPOTHTA ΠOY APMOZEI ΓIA THN AMEΣH ANTIMETΩΠIΣH OΠOIAΣΔHΠOTE YΠONOMEYΣHΣ TΩN ΔIAΔIKAΣIΩN. EΓEIPEI EPΩTHMATA H XPONIKH ΠEPIOΔOΣ ΠOY ANAΔEIKNYETAI H ΠPOANAΦEPΘEIΣA KATAΣTAΣH ΣE ΣYNΔYAΣMO ME THN ANYΠAPΞIA OYΣIAΣTIKΩN KAI NOMIMΩN ΠPOTAΣEΩN, KAΘΩΣ EINAI OPATOΣ O KINΔYNOΣ THΣ KAΘYΣTEPHΣEΩΣ TΩN ΠPOΣΛHΨEΩN. ΣYNEΠΩΣ EINAI AΠAPAITHTO
NA KATAΓΓEΛΘEI ME AΠOΔEIΞEIΣ OTIΔHΠOTE OPIZETAI ΩΣ ΠAPANOMO (XΩPIΣ MIΣOΛOΓA KAI ANAΠAPAΓΩΓH ΦHMOΛOΓIAΣ), ΩΣTE NA EΠEΛΘEI AΠOKATAΣTAΣH KAI ΛYΣH.
NA ΔIEYKPINIΣTEI AMEΣA KAI NA ΔIAΛEYKANΘEI OΠOIAΔHΠOTE "ΛAΣΠOΛOΓIA" AΠO TOYΣ YΠEYΘYNOYΣ.
H ΔIKAIOΣYNH , TOΣO ME THN HΘIKH THΣ OΣO KAI ME THN NOMIKH THΣ- OΠOY KPINETAI AΠAPAITHTO- ΔIAΣTAΣH, NA AΠOKATAΣTHΣEI KAI NA EΠIΛYΣEI TA ΣXETIKA ME TO ΘEMA. OI MONIMEΣ ΠPOΣΛHΨEIΣ ΠPEΠEI NA EINAI O ΣTOXOΣ.
ΩΣ TOTE OMΩΣ KANENAΣ ΔEN EXEI TO ΔIKAIΩMA NA ΕΜΠAIZEI ME THN AΓΩNIA TΩN ΣYNAΔEΛΦΩN, TΩN MAΘHTΩN KAI TΩN OIKOΓENEIΩN TOYΣ. ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ.ΣTAΘHΣ KAPΠENHΣIΩTHΣ
ΠE23 ΨYXOΛOΓOΣ
MEΛOΣ EEΠ-EBΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου