Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Άρθρο 70
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


 ..........................................................................................................................................................
6. Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386).

ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ:


...Με την παρ. 6  θεσμοθετείται ότι χορηγείται αναρρωτική άδεια λόγω δυσίατων νοσημάτων διάρκειας επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερών πέραν της ήδη προβλεπόμενης άδειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και εξομοιώνεται με πραγματική διδακτική υπηρεσία, καθώς και εξασφαλίζονται πλήρως όλα τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το ίδιο διάστημα....

Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνεται και η άνωθεν ρύθμιση, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή . Το Σχέδιο Νόμου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου