Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Έγκριση του Πρακτικού 2/12-07-2017 της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aθήνα, 21-07-2017
Σε συνέχεια της με αριθμό 29/20-07-2017 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7ΧΕΛΟΞΛΔ-ΘΔΜ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συνεντεύξεων στους Πίνακες των αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4), ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών, από τη Δευτέρα 24/07/2017 ώρα 09:00 έως την Τετάρτη 26/07/2017 ώρα 15:30, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου