Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Οριστικοποίηση τμημάτων


Αθήνα, 17-07-2017
 Αρ. Πρωτ.: 128
ΠΡΟΣ :
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ:
1. κ. Κώστα Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2. κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
5. ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ.
6. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
7. Εκπαιδευτικούς, MME
 
ΘΕΜΑ : Οριστικοποίηση τμημάτων
 
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
όπως γνωρίζετε, η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά για την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ήταν μια μεταβατική  περίοδος για τα  ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. όπου :
 • η Α΄ και Β΄ τάξη θα λειτούργησαν με τον ν.4386/2016 και η Γ΄ τάξη λειτούργησε με τον ν.4186/2013.
 • άλλαξε η δομή των ΕΠΑ.Λ. με συνέπεια την κατάργηση ή συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων.
 • η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει αρχίσει να αυξάνεται.
 • μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών.
Επιπρόσθετα στο τέλος του σχολικού έτους και χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και τους γονείς, εφαρμόζεται για πρώτη φόρα μια διαδικασία εγγραφής στα σχολεία μας, σε σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης, που είναι αυτή που ακολουθείται σε δομές της κατάρτισης. Βάση της αιφνιδιαστικής Υ.Α με αριθμό Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2075/ τ. Β΄/ 15-6-2016), επιχειρείται να θεσπιστεί μία ακολουθία ενεργειών που αποτρέπει τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση και τα οδηγεί ως μονόδρομο στην γενική εκπαίδευση. Επιπλέον να σας επισημάνουμε και τα παρακάτω:
 • Δεν ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δηλώσεις και οι εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ, λόγω ελλιπής ενημέρωσης και των διακοπών του καλοκαιριού.
 • Υπάρχουν τμήματα Α τάξης, τομέων Β τάξης και ειδικοτήτων Γ τάξης, που μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ηλεκτρονικών δηλώσεων, είναι οριακά  είτε στο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την δημιουργία του τμήματος είτε στο μέγιστο αριθμό για την διάσπαση του τμήματος σε δεύτερο. Αυτά τα τμήματα θα οριστικοποιηθούν με τις εγγραφές και τις μετεγγραφές του Σεπτεμβρίου.
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που για «σοβαρούς λόγους» δεν έκανε ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση και θα την πραγματοποιήσει το Σεπτέμβριο, όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος.
 • Στα τμήματα που εμφανίζονται μετά την υλοποίηση της δεύτερης φάσης αιτήσεων δηλώσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος μπορεί να διαφοροποιήσει τον τελικό αριθμόν τους, με την γνωστή ισχύουσα αναλογία 1/3.
 • Οι αιτήσεις δηλώσεις κηδεμόνων ή μαθητών, από τα Γενικά Λύκεια προς τα ΕΠΑ.Λ είναι «μηδενικές», γεγονός που σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο και μπορεί να είναι πολύ σημαντικές σε νούμερο.
 • Τέλος πολλοί απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφασίζουν κάθε χρόνο να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ τον Σεπτέμβριο.
Για τα παραπάνω σας
Ζητούμε
 1. τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ το σχολικό έτος 2017-2018, να μην οριστικοποιηθούν τον Ιούλιο αλλά τον Σεπτέμβριο, με την ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα τον Ιούλιο που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με τις εγγραφές-μετεγγραφές του Σεπτεμβρίου.
 2. Να εγκρίνετε τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ..
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου