Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Κατά το Υπουργείο Παιδείας, το ωράριο των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι πιο πάνω γενικές διατάξεις. 
Με Εγκυκλίους(Δ2/979/29.01.1998) το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δίνει οδηγίες να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο για τους εκπαιδευτικούς γονείς τέκνων ΑμεΑ, όπως και απαλλαγή από εξωδιδακτικές εργασίες.

  Εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία και έχουν ήδη μειωμένο ωράριο, λόγω συνθηκών εργασίας.

Διατάξεις : Ν 2527/1997Α16Π4, Ν 3731/2008Α30Π8, Ν 2880/2001Α8Π3
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή
Δύναται να τύχει εφαρμογής μειωμένο κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν σύζυγο με αναπηρία 100% και οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τον συντηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008. (ομοφ.)

1 σχόλιο: