Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/10 (ΦΕΚ-71 Α) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α') έως και το σχολικό
έτος 2017-2018, κατά το μέρος που αφορά στους διορισμούς
 μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους πίνακες διοριστέων
εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, για
τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι προκηρυχθείσες θέσεις
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου