Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΛ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων οι οποίοι:

 1. δεν έχουν αρνηθεί την πρόσληψη ή δεν έχουν προσληφθεί σε άλλη Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης ή δεν έχουν προσληφθεί σε άλλη δομή εκπαίδευσης και
 2. έχουν σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων ΕEΠ έως το 90 του Επικουρικού Πίνακα

να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε ΕΠΑΛ (διαθέσιμες πιστώσεις: 17)

Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων?» στην οποία ρητά αναφέρεται «[..]Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά.»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://srv-kmaked.pde.sch.gr από την Παρασκευή 23-02-2018 έως και την Τρίτη 27-02-2018.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης δίνονται στο συνημμένο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.docx».

Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την αρχική δήλωση προτιμήσεων περιοχών, όπως αυτή είχε υποβληθεί με την αίτηση πρόσληψης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (κατά περίπτωση)

 • ΔΕ και ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
  • ΔΕ και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σημείωση: Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τις σχολικές μονάδες απασχόλησης και τοποθέτησης όπως αυτές ορίζονται στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση: «ΥΑ_20871_ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ_ΦΕΚ_478_2018.pdf» σελ. 6039-6040.

Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474840, 2310474837.

ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούν για το σχολικό έτος 2017-2018 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης (βλ. συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc»). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018.

Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474840, 2310474837.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ FAX ή με EMAIL

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά αυτοπροσώπως τη δήλωση τους (βλ. συνημμένο αρχείο «Φόρμα I ΦΑΣΗ ΕΠΑΛ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.pdf») στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νσηςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 την Δευτέρα 26-02-2018 & την Τρίτη 27-02-2018 από 08:00 έως 13:00. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες στην αντίστοιχη ομάδα Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης Διευθύνσεων που υπέβαλαν με την αίτησή τους. Με την αλλαγή ομάδας διεύθυνσης η αρίθμηση των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αρχίζει πάντα από το 1.

Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου