Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές από τον ΟΚΑΝΑ

 
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:
Αττική
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 18 θέσεις
Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ* : 1 θέση
Ψυχολόγοι ΠΕ : 3 θέσεις
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 7 θέσεις
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 10 θέσεις
Θεσσαλονίκη
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 11 θέσεις
Έβρος (Αλεξανδρούπολη)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ *: 1 θέση
Ροδόπη (Κομοτηνή)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ*: 1 θέση
Πιερία (Κατερίνη)
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ*: 1 θέση
Βοιωτία (Λιβαδειά)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ*: 1 θέση
Ημαθία (Βέροια)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση
Αχαΐα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 2 θέσεις
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Ηράκλειο
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Πρέβεζα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση
Μεσσηνία (Καλαμάτα)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Εύβοια ( Χαλκίδα)
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ* : 1 θέση
Κέρκυρα
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ* : 1 θέση
Καβάλα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση
Ρέθυμνο
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση
*Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ενδιαφέρον από ειδικευμένους Ιατρούς, των ανωτέρω ειδικοτήτων, ο Οργανισμός δύναται να συνεργαστεί και με Ιατρούς κάθε άλλης ειδικότητας.
Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε:
• την περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
• την αναλυτική Πρόσκληση και τα δυο (2) Παραρτήματα
• την αίτηση υποψηφιότητας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου