Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2018Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις μεταθέσεις του 2018  
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,    
   Σας ενημερώνουμε για την πορεία των γενικών μεταθέσεων του 2018.
   Αρχικά είχαν υποβληθεί  177 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή (181 πέρσι), 410 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία (69 πέρσι αύξηση αιτήσεων κατά 490%!), 104 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά (99 πέρσι), 428 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά (580 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 26%) και 6780 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις (6967 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 2,7%).
   Πιο αναλυτικά για τις μεταθέσεις υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων 671 αιτήσεις ΠΕ06, 453 ΠΕ05, 270 ΠΕ07, 359 ΠΕ01,159 ΠΕ08, 339 ΠΕ03,198 ΠΕ09, 676 ΠΕ 19/20, 1410 ΠΕ 02, 680 ΠΕ11 και 425 ΠΕ04.01    Για τις γενικές μεταθέσεις του 2016-17 είχαν υποβληθεί  181 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή, 69 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 99 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά, 580 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 6780 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 44 αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή, 95 αιτήσεις στα Μουσικά, 2 στα Καλλιτεχνικά, 5 στα Διαπολιτισμικά και 213 στη Γενική Παιδεία (ποσοστό ικανοποίησης 3,10%).
   Υπενθυμίζουμε ότι το 2014-15 είχαν υποβληθεί  195 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή,76 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 607 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 8248 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Από τις 8098 ενεργές αιτήσεις Γενικών μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). 
    Το 2015-16 υποβλήθηκαν 7863 αιτήσεις συνολικά. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 181 ενεργές αιτήσεις. Εξ αυτών μετατέθηκαν 46 εκπαιδευτικοί. Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 443 αιτήσεις. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 46 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και 24 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 9.  Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις εκ των οπίων ικανοποιήθηκαν 3.
   Τα ποσοστά ικανοποίησης των μεταθέσεων τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα:
ΕΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
2012
14855
2434
16,39%
2013
11260
607
5,4%
2014
8389
751
8,99%
2015
8098
1718
21,22%
2016
6997
404
5,77%
2017
6874
213
3,10%
   Οι ενεργές αιτήσεις σήμερα για τις Γενικές Μεταθέσεις του 2018 είναι 6760 στη Γενική Εκπαίδευση, 408 στα Καλλιτεχνικά, 175 στην Ειδική Αγωγή, 104 στα Διαπολιτισμικά και 424 στα Μουσικά. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών αιτήσεων είναι 7871.   
    Υπενθυμίζουμε ότι η ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Παράλληλα τονίζουμε ότι ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
   Η ανακοίνωση των γενικών Μεταθέσεων προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου και θα συμπαρασύρουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. (Αμοιβαίες Μεταθέσεις, Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, τοποθετήσεις στα ΠΥΣΔΕ, Αποσπάσεις, Μόνιμους Διορισμούς και τελικά προσλήψεις αναπληρωτών). Πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα έως τις  30 Ιουνίου.
  
   Τα δηλωθέντα κενά στα Διαπολιτισμικά είναι 20 και κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ02
4
ΠΕ03
6
ΠΕ04.05
2
ΠΕ04.02
1
ΠΕ04.04
2
ΠΕ05
1
ΠΕ16
2
ΠΕ12.04
1
ΠΕ10
1
στα Καλλιτεχνικά 58 και κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ02
14
ΠΕ01
1
ΠΕ03
6
ΠΕ04.01
3
ΠΕ04.02
1
ΠΕ04.04
1
ΠΕ05
1
ΠΕ06
3
ΠΕ07
1
ΠΕ08
8
ΠΕ18.41
12
ΠΕ16
3
ΠΕ11
2
ΠΕ19/20
1
ΠΕ32
1
στα Μουσικά Γενικής Παιδείας 60 και στον κλάδο ΠΕ16 950. Τα κενά γενικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ02
17
ΠΕ03
11
ΠΕ04.01
4
ΠΕ04.02
4
ΠΕ04.04
11
ΠΕ06
1
ΠΕ07
3
ΠΕ08
3
ΠΕ09
1
ΠΕ10
1
ΠΕ11
1
ΠΕ19/20
1
ΠΕ32
2
  
     Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μεταθέσεις του 2018 θα γίνουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και οι όποιες αλλαγές νομοθετηθούν, θα ισχύσουν από τις επόμενες χρονιές. Είναι προφανές ότι μετά το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της προηγούμενης χρονιάς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Ένα μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλές συνέπειες των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας όλα τα  τελευταία χρόνια. Σας υπενθυμίζω το αντίστοιχο ενημερωτικό των μεταθέσεων:
   Σχετικά με τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις οι θέσεις μας για το 30ωρο και  για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων αποτυπώνονται ως εξής:
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 23/2/2018

Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου