Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1491/155 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4115/2013 σχετικά με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικών Προσόντων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1495/159 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"
 • Αρ. Τροπολογίας: 1496/160 23.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου