Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) ΗΠΕΙΡΟΥ
___________________________________________________________
Αμάλθειας 12, 45500 Ιωάννινα
Ιωάννινα, 26/03/2018                                                       Αρ. Πρωτ: 7 
  ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018»
             Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Ηπείρου, ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (που εκδόθηκε στις 24/03/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 71), αποφάσισε τη συμμετοχή των μελών στην 3ωρη στάση εργασίας την
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 από τις 8:00 έως τις 11:00.
Για το υπόλοιπο του ωραρίου 11:00 μέχρι τη λήξη, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει προκηρύξει στάση εργασίας και καλύπτει τους συναδέλφους που θα συμμετέχουν.
Διευκρινίζουμε ότι η  στάση  εργασίας  αφορά και τους συναδέλφους που  εργάζονται στα ολοήμερα  σχολεία. Συγκεκριμένα  το  ΔΣ  της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει  στάση  εργασίας  από  τις 14:00  έως τις 16:00 για όσους  συναδέλφους  ΕΕΠ-ΕΒΠ  εργάζονται στο  ολοήμερο  πρόγραμμα των σχολείων  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε άμεσα άμεσους και μόνιμους διορισμούς των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και την πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους συναδέλφους.
                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Μπλέτσα Δήμητρα                                                                                                Η Γενική Γραμματέας
                                                                                                                          Παπαχρήστου Βασιλική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου