Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


       Κομοτηνή,  26-3-2017
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 6
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
&ΕΙΔΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 (Ειδικ. Δημοτ. Σχολ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)                                                         
Τ.Κ. 69100 , ΚΟΜΟΤΗΝΗ
                                                                                ΠΡΟΣ: 1) Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
                                                                                            2)ΚΕΔΔΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
                                                                                            3)ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ              
                                                                                            4)ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
                                                                                            5)ΜΕΛΗ ΣΕΕΠΕΒΠ ΑΜΘ  
                                                                                             
      
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018»
 Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΒΠ ΑΜΘ ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με Αρ. Πρωτ. 71-24/3/2018( παρατίθεται στο τέλος  ) κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, από τις 8:00 έως τις 11:00.  Το υπόλοιπο του ωραρίου και έως τη λήξη του ( 11:00 - 14:00), καλύπτεται από τη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Διευκρινίζουμε ότι η  στάση  εργασίας  αφορά και τους  συναδέλφους που  εργάζονται στα ολοήμερα  σχολεία. Συγκεκριμένα  το  ΔΣ  της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει  στάση  εργασίας  από  τις 14:00 έως τις 16:00 για όσους  συναδέλφους  ΕΕΠ-ΕΒΠ  εργάζονται στο  ολοήμερο  πρόγραμμα των σχολείων  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε
             -Τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων        
             αναπληρωτών εδώ και τώρα.
-Τα   πλήρη και  κατοχυρωμένα    εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των     
  αναπληρωτών εξισωμένα  με αυτά των μονίμων.
-Στήριξη από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας της  Ειδικής  Αγωγής  και Εκπαίδευσης
Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεις κάθε νομού να κοινοποιήσουν το παρόν στις Σχολικές Μονάδες της αρμοδιότητας τους.

Για το  Διοικητικό  Συμβούλιο
 Η Πρόεδρος                                                                                          
                                                                                                                 Η Γενική Γραμματέας
                                                                   
                                                                                                                  Βαϊτσούδη Βιργινία
Ιορδανίδου Κρυσταλλία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου