Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Των Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Δημήτρη Παπαευθυμίου & Βασίλη Βούγια

Στις δύο(2) συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη 29 Μαρτίου στο κτίριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ελήφθησαν αποφάσεις για τα  ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1η Συνεδρίαση

 Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. :
- Α. κατάταξη σε ειδικές κατηγορίες,
- Β. αμφισβητούμενες

Το Συμβούλιο αποφάσισε Θετικά για την ένταξη μέλους Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας και τη μη ένταξη μέλους Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.
Το Συμβούλιο επίσης αποφάσισε να γίνει δεκτή η αίτηση μέλους Ε.Ε.Π., κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30),  το οποίο λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν είχε συμπληρώσει την σωστή αίτηση μετάθεσης Ε.Ε.Π. από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ενώ την είχε καταθέσει εμπρόθεσμα και με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θέμα 2ο: «Εξέταση αίτησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μέλους Ε.Ε.Π.»

Το Συμβούλιο αποφάσισε Θετικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή  δύο(2) μελών Ε.Ε.Π., Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήσεων μονίμων μελών Ε.Ε.Π. για διόρθωση προηγούμενων αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους»

Το Συμβούλιο διόρθωσε στο ορθό προηγούμενη απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέλους Ε.Ε.Π., κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30), ως δημόσιας εκπαιδευτικής .

Θέμα 4ο: «Εξέταση αιτημάτων μελών Ε.Ε.Π. για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλων Σπουδών στο αντικείμενο απασχόλησής τους»

Το Συμβούλιο αποφάσισε Θετικά για επτά(7) αιτήματα μελών Ε.Ε.Π.(3 Ψυχολόγων(ΠΕ23), 2 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30), 2 Φυσικοθεραπευτών(ΠΕ28)) και ανέβαλε τη συζήτηση για δύο(2) αιτήματα μελών Ε.Ε.Π.(1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) και 1 Κοινωνικού Λειτουργού(ΠΕ30))για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλων Σπουδών στο αντικείμενο απασχόλησης.

Θέμα 5ο: «Εξέταση αιτημάτων αναδρομικής αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μετά από αναβολή του θέματος κατά την συνεδρίαση της 11ης-04-2016 (πράξη 2η/11-04-2016 του ΚΥΣΕΕΠ)»

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για τρία(3) αιτήματα αναδρομικής αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(3 Ψυχολόγων(ΠΕ23))

2η Συνεδρίαση

 Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Μεταθέσεις μελών του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2018-2019»
Οι κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για τις μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχ. έτος 2017-2018 δημοσιεύθηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. 197686/Δ3/16-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε.  και ανακοινοποιήθηκαν δύο φορές, την 20η-11-2017 & 21η-11-2017, λόγω αντίστοιχων ανακοινοποιήσεων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.).
Επίσης διαγράφηκαν τρεις οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. λόγω μετάταξης σε θέση ΕΔΙΠ με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης & πίστωσης (ΦΕΚ Μετάταξης: 1091/τ.Γ΄/03-11-2017), ως ακολούθως:
1. Μία θέση κλάδου ΠΕ25 του (9060420) 2ου ΕΔΣ Πατρών
2. Μία θέση κλάδου ΠΕ21 του (2341001) ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού 3. Μία θέση κλάδου ΠΕ30 του (9410243) 1ου ΕΔΣ Ρεθύμνου

Συνολικά υπεβλήθησαν 33 αιτήσεις μετάθεσης μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., εκ των οποίων 4 αφορούν στον κλάδο Ε.Β.Π. και 29 στους λοιπούς κλάδους Ε.Ε.Π.
Από τις 33 αιτήσεις Μετάθεσης  έγιναν δεκτές 11, ποσοστό 33%.
 Για τις υπόλοιπες 22 αιτήσεις δεν υπήρχε οργανικό κενό.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ:  http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/03/2018-2019_29.html

Βασίλης Βούγιας & Δημήτρης Παπαευθυμίου
Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου