Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ Ε.Α.Ε. Π. ΚΑΣΣΙΑΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                                                    

ΑΘΗΝΑ, 28/03/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη (μετά  τη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας με την Υφυπουργό Παιδείας κα Τζούφη), συνάντηση – συνεργασία με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κο Παναγιώτη Κασσιανό.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ο πρόεδρος  κος Παπαευθυμίου Δημήτρης και η αντιπρόεδρος κα Γεωργακάκου Σοφία. Στη συνάντηση επίσης συμμετείχαν και   ο Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  κος Βούγιας Βασίλης και ο πρόεδρος του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. κος Πίττας Σταμάτης.
Σκοπός αυτής της συνεργασίας  ήταν να γίνουν   οι παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας επί  των άρθρων του νομοσχεδίου και να κατατεθούν προτάσεις που να το βελτιώνουν, καταστώντας το  ως ένα βαθμό πιο λειτουργικό.
Η συνεργασία έγινε σε ένα θετικό κλίμα, επισημάνθηκαν τα πολλά αρνητικά σημεία και οι  δυσκολίες  που θα αντιμετωπίσει στην εφαρμογή  του  η αναδιάρθρωση των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης  καθώς και η αναγκαιότητα να μη χαθεί καμία  από τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., όπου για μία ακόμη φορά τονίστηκε η καθολική αποδοχή του έργου και της προσφοράς τους.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση  των προτάσεων της Ομοσπονδίας κατ΄ άρθρο, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για πολλά ασαφή σημεία του νομοσχεδίου και επισημάνθηκαν και θέματα που αφορούν στο Ε.Ε.Π. και στο Ε.Β.Π., τα οποία δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο (όπως επανακατάταξη στον κλάδο ΤΕ του Ε.Β.Π., αποσύνδεση της παιδαγωγικής επάρκειας από την κατάταξη στους κλάδους ΠΕ όλων των ειδικοτήτων που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι.).
Βασικά σημεία των προτάσεων της Ομοσπονδίας  ήταν η διατήρηση του διαγνωστικού χαρακτήρα των Κ.Ε.Σ.Υ. , αντίστοιχα με το ότι ισχύει έως σήμερα με  τα  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η συμμετοχή του Ε.Ε.Π. ως συντονιστές στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ., η αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων όλων των κλάδων του Ε.Ε.Π. στα  Κ.Ε.Σ.Υ., ο προσδιορισμός της προϋπηρεσίας του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ως εκπαιδευτική και όχι ως διδακτική που προβλέπει το νομοσχέδιο, η οργάνωση μέσα από τα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. επιμορφωτικών σεμιναρίων, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για την κατάληψη θέσεων ευθύνης όπως προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., η αύξηση του αριθμού των θέσεων και όχι η κατάργηση της χρήσιμης  και απαραίτητης ειδικότητας των Παιδοψυχιάτρων κ.λ.π.
Από την πλευρά του ο κος Κασσιανός δήλωσε ότι θα μεταφέρει τις προτάσεις μας στην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Π.Ε.Θ. και ότι θα ενημερωθούμε σύντομα για την τελική έκβαση  του θέματος.
Από την πλευρά της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. δηλώθηκε ότι  ο όγκος των αρμοδιοτήτων που χρεώνονται μέσα από το νομοσχέδιο στα Κ.Ε.Σ.Υ.  θα το καταστήσουν άμεσα αναποτελεσματικό, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία μελέτη αναγκαιότητας των προτεινόμενων αλλαγών και η όλη οργάνωση  με την  επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  θα το μετατρέψουν σε γραφειοκρατική δομή .
Η συνάντηση περατώθηκε μετά από  συζήτηση επί διαφόρων υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούν το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την αναγκαιότητα δημοσιοποίησης των λειτουργικών κενών, ενόψει της κατάθεσης των αιτήσεων για τις αποσπάσεις του Ε.Ε.Π. και του  Ε.Β.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου