Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Υπουργείο Παιδείας, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,  συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ειδικής Αγωγής.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του:


  • Αποφάσισε αρνητικά όσον αφορά στην ικανοποίηση δυο(2) εκ των τριών(3)αιτήσεων απόσπασης μελών του Ε.Ε.Π. και θεώρησε άκυρη την τρίτη αίτηση απόσπασης .
  • Δήλωσε αναρμόδιο και δεν συζήτησε την αίτηση απόσπασης σε μονάδα Ειδικής Αγωγής μονίμου υπαλλήλου άλλου Υπουργείου .
  • Ανέβαλε για την επόμενη συνεδρίαση τη συζήτηση όσον αφορά στην αναγνώριση  συνάφειας διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών επί αιτήσεων οκτώ(8) μελών Ε.Ε.Π., ώστε να γίνει υπηρεσιακά έλεγχος γνησιότητας των τίτλων, όπως ο νόμος προβλέπει.
  • Αποφάσισε αρνητικά όσον αφορά στη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για ένα(1) μέλος Ε.Ε.Π. και ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για να αποφασίσει για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για ένα(1) άλλο μέλος Ε.Ε.Π.
  • Τέλος ανέβαλε τη συζήτηση επί των αιτήσεων μετάταξης  έξι(6) εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π., έως τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος των Μετατάξεων από το Υπουργείο Παιδείας.

Βασίλης Βούγιας
Δημήτρης Παπαευθυμίου
Αιρετοί Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 
Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου