Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Σχετικά με την οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απαντώντας σε Ερώτηση σχετικά με την οργανικότητα του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου, ο υπουργος Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, γνωστοποίησε:
     Σύμφωνα με την αρ.Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1507/2006,τ.Β΄) η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

       Μαθητές                       Δάσκαλοι               Οργανικότητα
       10 έως 15                           1                     Μονοθέσιο
       16 έως 30                           2                      Διθέσιο
       31 έως 45                           3                     Τριθέσιο
       46 έως 100                         4                     Τετραθέσιο
     101 έως 125                         5                     Πενταθέσιο
     126 έως 150                         6                     Εξαθέσιο
     151 έως 175                         7                     Επταθέσιο
     176 έως 200                         8                     Οκταθέσιο
     201 έως 225                        9                     Εννιαθέσιο
     226 έως 250                       10                     Δεκαθέσιο
     251 έως 275                       11                     Ενδεκαθέσιο
     276 έως 300                       12                     Δωδεκαθέσιο

     Σύμφωνα με το αρ.Εμπ.Πρωτ. 28/2-3-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, το Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οργανικά 4/θέσιο εφόσον το μαθητικό δυναμικό του σχολείου (25 μαθητές για το σχολικό έτος 2015-2016) υπολείπεται του απαιτούμενου για αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου