Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Διευκρινήσεις σχετικά με την δήλωση Τμημάτων Ένταξης στο myschool


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ  ΟΡΘΟ


Σας γνωρίζουμε η προθεσμία αποστολής των αιτημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις    στο     Τμήμα Α’ της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής        και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : t08dea1@minedu.gov.gr.  μετατίθεται στη   Τετάρτη 4-05-2016   κ όχι η Μ.Τετάρτη  η οποία είναι και οριστική. Διευκρινήσεις σχετικά με την δήλωση Τμημάτων Ένταξης στο myschool

Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή αποτύπωση των Τμημάτων Ένταξης στο myschool.
1.                  Ο ορισμός Συνδιδασκαλιών θα γίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με τον Βοηθητικό Οδηγό για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Myschool.
2.                  Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης εξετάζει τα κάτωθι ζητήματα:
·         Οι σχολικές μονάδες που έχουν ιδρυμένο τμήμα ένταξης, στην καρτέλα Λοιπά στοιχεία θα πρέπει να έχουν επιλεγμένο το Ναι στο πεδίο Έχει ιδρυμένο τμήμα ένταξης.  Για  τροποποίηση αυτού του πεδίου (από Όχι σε Ναι) πρέπει να γίνει σχετική καταγραφή προβλήματος στο myschool.
·         Αναγράφεται (σε συνεργασία με το/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας) το ΦΕΚ ίδρυσης στο πεδίο ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος Ένταξης.
·         Για τα ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης που είναι ανενεργά στην τρέχουσα σχολική χρονιά (είτε λόγω έλλειψης μαθητών είτε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών) συμπληρώνεται στο πεδίο Αριθμός Ιδρυμένων Τμημάτων Ένταξης το «0».


 Η   Προϊσταμένη  της    Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής                                                                               
                                                  
                     Θεοδώρα  Αστέρη        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου