Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ερώτηση στη Βουλή με θέμα: "Αποδυνάμωση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων"
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Λαρίσης - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Αποδυνάμωση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

Ο θεσμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων έχει αποδυναμωθεί μέχρι σήμερα σημαντικά εξαιτίας της πολιτικής που έχει υιοθετήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντί του.

Σε νομοθετικό επίπεδο, η υιοθέτηση του Ν. 4327/2015 κατάφερε ένα καίριο πλήγμα στο θεσμό, μεταξύ άλλων, με την κατάργηση των εξετάσεων εισαγωγής, την εισαγωγή της διάκρισης μεταξύ Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, την απίσχνανση των στόχων και των δράσεων τους και τη μη ουσιαστική λήψη υπόψη των αυξημένων τυπικών προσόντων κατά την επιλογή Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, κατά το σχολικό έτος 2015-2016, τα κενά στα σχολεία δεν καλύφθηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο, δηλαδή κατόπιν προκήρυξης των σχετικών θέσεων, οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια προκηρύχθηκαν αργά και η διεξαγωγή τους στηρίχθηκε στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών.

Η ίδια θλιβερή κατάσταση φαίνεται ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος καθώς η ανακοίνωση της συγκρότησης των νέων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων καθυστέρησε σημαντικά, δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη για την κάλυψη των κενών και δεν προωθείται η αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων.

Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας μεθοδεύει την κατάργηση του θεσμού στην πράξη.  

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει έγκαιρα και σε όλη την έκτασή της την κείμενη νομοθεσία, ιδίως το Ν. 3966/2011, για την αποτελεσματική λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων;
  2. Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε καταγραφή και αξιολόγηση των συνεπειών των αλλαγών που έλαβαν χώρα με πρωτοβουλία της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας για την ενδυνάμωση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές


 Θεόδωρος Φορτσάκης                                            Μάξιμος Χαρακόπουλος
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ                                       Βουλευτής Λαρίσης ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου