Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2015-16


Πρόσληψη 3 Δασκάλων (κλάδων ΠΕ71 & ΠΕ70) ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS 485613), ΑΠ3 (MIS 485614)»,  του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2015-2016.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1 εκπ/κος του κλάδου ΠΕ71-Δάσκαλοι ΕΑΕ και 2 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου προσλήφθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 31 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.


Πρόσληψη 1 Δασκάλου (κλάδου ΠΕ70) ως προσωρινού αναπληρωτή εκπ/κου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής 1 Δάσκαλος (κλάδου ΠΕ70) για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στη ΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 31 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 και θα τοποθετηθεί με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής όπου προσλήφθηκε μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου