Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Σχετικά με τις υπερωρίες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μόνο στους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτή και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 19 του Ν.4283/2014 (ΦΕΞ 189 Α΄) …» παρέχεται η δυνατότητα υπερωριακής αποζημίωσης και οι οποίοι υπηρετούν σε μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι μόνον αυτοί βάσει του προγράμματος σπουδών στα εν λόγω σχολεία απασχολούνται πέραν του 25ωρου υποχρεωτικού τους εβδομαδιαίου ωραρίου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν υπερωριακή απασχόληση πέραν των 20 ωρών μηνιαίως.

Αυτό ορίζεται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο παρατίθεται σε γραπτή  απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη στη Βουλή σε σχετική ερώτηση.

Σύμφωνα με Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, αντίστοιχα, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και καλούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω ωρολόγια προγράμματα (π.χ. 30 ώρες στα 1/θέσια και 2/θέσια και 27 ώρες στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία) δηλαδή, να διδάξουν επιπλέον ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους 25ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου, δικαιούνται για τις ώρες αυτές αμοιβή ως υπερωριακή απασχόληση.  

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, δηλαδή των ειδικοτήτων, στα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία απασχολούνται με 24ωρο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης και με δυνατότητα μείωσης του ωραρίου τους, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και/ή τη θέση ευθύνης και δεν δικαιούνται αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, πλην έκτακτων περιπτώσεων μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και απόφαση του αρμόδιου Δ/ντή Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου