Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Έρευνα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής(Teachers Knowledge Survey)


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Ε.Π.

Έρευνα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής(Teachers  Knowledge  Survey)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ. αρ’ 180384/Η1/10-11-2015 απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΠΕΘ, η χώρα μας θα συμμετάσχει στην ΔιεθνήΈρευνα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής(Teachers
Knowledge
Survey,TKS)του ΟΟΣΑ. Η υλοποίηση της έρευνας έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
Η έρευνα απευθύνεται σε
α) υποψήφιους και εν ενεργεία
καθηγητές Γυμνασίου κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (Μόνιμους, Αναπληρωτές και Αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας),
β) Τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών,
γ) Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των Κλάδων καθώς και
δ) Καθηγητές Πανεπιστημίου, οι οποίοι διδάσκουν Παιδαγωγικά Μαθήματα.
Η συμμετοχή στην έρευνα έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ενώτα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναιαπολύτως ανώνυμα και εμπιστευτικά.Η ανάλυσή τους θα είναι συνολική και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε διεθνή έκθεση τον Απρίλιο του 2017.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν online ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήματα σχετικά με α) τις γνώσεις τους σε ζητήματα παιδαγωγικής, β) την εμπειρία Καθηγητών/Συμβούλων
στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους εξέλιξη και γ) τους παράγοντες που
καθιστούν τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες όπως και κάποιες δημογραφικές παραμέτρους. Σκοπός της έρευνας είναι η πληρέστερη κατανόηση του τρόπου βελτίωσης των μαθησιακών εμπειριών των εκπαιδευτικών.
Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, νασυμπληρώσετε μέχρι την31η Μαρτίου 2016 τη Φόρμα Επικοινωνίαςστην διεύθυνση του ΙΕΠhttp://www.iep.edu.gr/tks
Σε όσους επιλεγούν με βάση τα κριτήρια δειγματοληψίας της Έρευνας,θα σταλεί στις αρχές Απριλίουπροσωπικό email (στη διεύθυνση που θα δηλώσουν στην ανωτέρω Φόρμα Επικοινωνίας) με τον σύνδεσμο και τους κωδικούς για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της Έρευνας.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Έρευνας καθώς και να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ(Τηλ.:
213 1335 334-307-308, email:tks@iep.edu.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου