Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ Φ.Π.Ψ. ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»...Αιτήσεις έως 02/05/2017


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», -http://thepae.ppp.uoa.gr/ - του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας). Με τη νέα του μορφή λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2010-2011.
Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις:
  1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, 
  2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, 
  3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 
  4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
  5. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 
  6. Ειδική Αγωγή και
  7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Όλες οι κατευθύνσεις έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου.
Βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμόν 138465/Γ2, Φ.Ε.Κ. 2433/Β', το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου", απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. "ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε." πως, με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής, όσων προπτυχιακών φοιτητών τούς υπολείπονται έως και 2 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, δίδεται το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι και την ημέρα των εγγραφών των επιτυχόντων/ουσών (θα οριστεί ημερομηνία από τη Γραμματεία του Τμήματος ΦΠΨ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής), βεβαίωση από τη Γραμματεία του προπτυχιακού τους Τμήματος ή, σε περίπτωση τυπικής αδυναμίας, από τους υπεύθυνους των υπολειπόντων μαθημάτων τους ότι πέτυχαν στην εξέταση των μαθημάτων, καθώς και τον βαθμό του μαθήματος.
07/03/2017

Προκήρυξη 2017 - 2018

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανοίξετε την Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. μας για το ερχόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018 και τις Θεματικές Περιοχές και Ενδεικτική Βιβλιογραφία της διαδικασίας επιλογής.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 2.05.2017.
Για να ανοίξετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Εισαγωγή αποφοίτων του Π.Μ.Σ.

Για να δείτε τι προβλέπει η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. "ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε." για τη δυνατότητα εισαγωγής
αποφοίτων του Π.Μ.Σ. σε άλλη Κατεύθυνση του ίδιου Π.Μ.Σ.,
πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου