Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ


Αθήνα 27/3/2017
                                         Αρ.Πρωτ. 581

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, την 27η  Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ συνήλθε το νέο Δ.Σ. που προήρθε από τις εκλογές της 21ης Μαρτίου 2017, στα γραφεία της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 59 μετά από πρόσκληση της Γεωργίας Μπουλμέτη, πλειοψηφούσας συμβούλου με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού. 
Συγκροτήθηκαν σε σώμα με ομόφωνη γνώμη ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μπουλμέτη Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτη Μαρία
Γενική Γραμματέας: Κανονίδου Βαρβάρα
Ειδική Γραμματεάς: Φρέιχα Τερέζα
Ταμίας: Διαμάντης – Παπουτσής Χρήστος
Μέλος: Κόκρα Βικτωρία
Μέλος: Αναστασιάδης Βασίλης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
Η Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου