Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

"Δυστυχώς και για το 2017 οι αιτήσεις υποβολής παραίτησης θα είναι ελάχιστες"
 Του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Βασίλη Παληγιάννη

Με βάση το Ν. 4386/16 οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραιτηθούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από τη Δευτέρα 3-4-2017 έως και τη Δευτέρα 10-4-17, με δικαίωμα ανάκλησης έως ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής.
Δυστυχώς και για το 2017 οι αιτήσεις υποβολής παραίτησης θα είναι κατά την εκτίμηση μου ελάχιστες.
Θυμίζω πως το 2016 είχαμε 419 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., τις λιγότερες των τελευταίων 50 χρόνων. Ο λόγος της απροθυμίας συνταξιοδότησης είναι προφανής, ο συνταξιοδοτικός νόμος «Κατρούγκαλου», πέραν της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και πέραν των προβλημάτων που προκύπτουν στην εφαρμογή του, μετέτρεψε τις συντάξιμες αποδοχές σε φιλοδώρημα, αφαιρώντας το δικαίωμα των συνταξιούχων να ζουν με αξιοπρέπεια. Η ανησυχία όλων για την εξέλιξη των συντάξεων εντείνεται καθημερινά κι αποτελεί τροχοπέδη για την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Θυμίζω πως την τελευταία δεκαετία ο Μ.Ο. παραιτήσεων στην Π.Ε. ήταν περίπου 1.900 εκπαιδευτικοί. Από το 2007 έως και το 2016 συνταξιοδοτήθηκαν συνολικά 18.930. Αναλυτικά κατ΄ έτος συνταξιοδοτήθηκαν:
2007
2.629
2012
1.480
2008
1.783
2013
2.188
2009
1.745
2014
1.920
2010
3.976
2015
1.309
2011
1.481
2016
419

            Δυστυχώς ο αριθμός συνταξιοδοτήσεων θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο μετά το 2022, αφού δεν θα ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα συνταξιοδοτούνται πλέον σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας τους. Με απλά λόγια οδηγούμαστε σε γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού με απρόσμενες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο.
            Αποτέλεσμα δε των ελάχιστων παραιτήσεων θα είναι κι ο περιορισμός των διορισμών και οι ελάχιστες μεταθέσεις.
Επομένως είναι ανάγκη να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου