Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Διαμαρτυρία Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής για την τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή για ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 
Αθήνα 27/3/2017
                                                                                                Αρ.Πρωτ. 582
           
                                                            Προς τα μέλη του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
                                                             Κοινοποίηση: ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Θέμα: « Διαμαρτυρία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής για την τροπολογία που κατατέθηκε  προς ψήφιση στη Βουλή για ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών»                                                                                    
Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής συνεδρίασε στις 27/7/2017 και συζήτησε μεταξύ άλλων για τη τροπολογία η οποία κατατέθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος από τον Υπουργό Παιδείας και είναι προς ψήφιση την Τετάρτη 29/3/2017 χωρίς να προηγηθεί κανένας διάλογος με τους φορείς.
Η εν λόγω τροπολογία:
  • Επιβάλλει μηδενικούς διορισμούς στην εκπαίδευση για τα έτη 2017 -18 και 2018-19, στην οποία δηλώνεται ρητά για την πρόσληψη αναπληρωτών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση ότι: « οι ισχύοντες δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάσει των πάγιων ισχυουσών διατάξεων».
  • Εξισώνει το βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική εκπαίδευση με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές δημιουργώντας δύο πίνακες, επαναφέρει τα σεμινάρια 400 ωρών στην Ε.Α.. Θίγει τα δικαιώματα συναδέλφων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ71 που υπηρετούν εδώ και 15 χρόνια στις δομές Ε.Α. αναπληρώνοντας τον εαυτό τους.
  • Απαξιώνει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο
  • Είναι ανησυχητικό ότι παρέχεται η δυνατότητα επιμέρους διαφοροποιήσεων με υπουργική απόφαση σε όλα τα παραπάνω, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ε.Α. του υπουργείου.
  • Θίγει τα δικαιώματα των μαθητών ΑμεΑ να τους παρέχεται εκπαίδευση από  σταθερό και μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους, όπως περιγράφονται από το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ειδική Εκπαίδευση.
Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σταθερός στη διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων για την Ειδική Εκπαίδευση, πλήρη στελέχωση των δομών Ε. Α.  και κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών για τους μαθητές καταγγέλλει την τροπολογία η οποία υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ε. Α. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση στη Βουλή την Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα 13.00, ημέρα συζήτησης της τροπολογίας.
Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής  κηρύσσει διευκολυντική  τρίωρη στάση εργασίας από τις 11.00πμ έως τις 14.00 προκειμένου να  παραστούν τα μέλη της στην κινητοποίηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                       Η Γ. Γραμματέας
Μπουλμέτη Γεωργία                                          Κανονίδου Βαρβάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου